Et nyt system for receptudskrivning, hvor apoteket administrerer lægens ordination, vil lette lægernes arbejde, så de får mere tid til patienterne. Samtidig vil det øge patientsikkerheden, da vi får færre forvekslingsfejl og færre tilfælde af, at patienten får den forkerte medicin.

Forslaget om at lade apotekerne overtage en større del af procedurerne omkring receptudskrivning kommer fra Tue Flindt Müller, formand for Lægeforeningens Lægemiddel- og medicoudvalg (læs indlæg her). Apotekerforeningens formand Anne Kahns er meget positiv over for forslaget om at lade apotekerne spille en mere aktiv rolle. Hun mener godt, det kan ske samtidig med, at man fastholder den høje sikkerhed i medicinudskrivning og -udlevering.

Anne Kahns svar lyder:

”Tak til Tue Flindt Møller for hans forslag om i højere grad at lade apotekerne administrere lægens ordination. Vi er helt enige i, at det ligger i naturlig forlængelse af apotekernes nuværende opgaver, og at en ny arbejdsfordeling omkring recepter og medicinudlevering vil være til alles fordel.

Som Tue Flindt Møller påpeger, så vil lægerne spare tid, som de kan bruge på patienterne. Og patienterne vil få øget kvaliteten omkring medicinudlevering og -indtagelse – bl.a. fordi apoteket med en højere involvering i processen vil være med til at nedbringe antallet af forvekslingsfejl.

Det er selvfølgelig afgørende, at vi finder et system, som fastholder den høje sikkerhed i medicinudskrivning og -udlevering. Den må vi ikke på nogen måde gå på kompromis med. Men det kan også sagtens lade sig gøre at løsne på opgavefordelingen og samtidig holde hele lægemiddelforsyningen i stram snor.

Så vi vil meget gerne være med til at aflaste lægerne, øge patientsikkerheden og samtidig gøre det, som vi er bedst til. Lad os sætte os sammen og finde den rigtige model, der kan give de ønskede fordele. Så kan vi sammen gå til ministeren med et fælles forslag”