Den opfordring kan jeg kun bakke op om. Samtidig vil jeg minde om, at løsningen på komplekse udfordringer som regel er en kombination af mange tiltag, der iværksættes over tid. Her må der være fokus på medicinsikkerheden. Hvert år bliver 100.000 danskere indlagt på grund af forkert brug af medicin, og op imod 5.000 dør af det. Mange medicinfejl kan undgås, hvis patienterne selv, deres pårørende eller plejepersonalet vidste mere om den rigtige håndtering. Lad mig derfor pege på tre områder, hvor apotekernes farmaceuter og farmakonomer kan bidrage til at øge medicinsikkerhed:

For det første kan vi sikre, at færre danskere bliver genindlagt på grund af medicinfejl. Det er velkendt, at fejlene ofte opstår i overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet – fx når en patient bliver udskrevet fra hospitalet. Internationale erfaringer viser, at vi kan nedbringe antallet af genindlæggelser, hvis nyligt udskrevne patienter får gennemgået deres medicin på apoteket. Apoteket kan sikre, at der er overensstemmelse mellem medicin ordineret af den praktiserende læge og den medicin, hospitalet har udskrevet. Og så kan apoteket samtidig vejlede om, hvordan medicin skal indtages, hvilke bivirkninger der kan være, og hvordan de kan minimeres.

For det andet kan vi give personalet på landets plejecentre og bosteder de rette kompetencer til at håndtere beboernes medicin. I den seneste tid har der været flere kedelige eksempler på medicinfejl, der oven i købet har kostet menneskeliv. Apotekerne har gode erfaringer med at hjælpe plejepersonale og andre faggrupper med korrekt medicinhåndtering. De gode erfaringer bør udbredes til alle landets kommuner til gavn for vores ældre og udsatte medborgere. Vi bør stille krav om, at alle, der håndterer medicin på plejehjem og bosteder, har en relevant efteruddannelse. På den måde sikrer vi en høj og ensartet kvalitet i medicinhåndteringen.

For det tredje kan vi hjælpe pårørende til medicinbrugere. Det er en ofte overset gruppe, der påtager sig et stort ansvar, når deres nære bliver syge: De taler med lægen om, hvilken medicin deres nære har brug for, de afhenter den på apoteket, hælder den op og sørger for, at den bliver taget, som den skal. Vi vil gerne tilbyde de pårørende undervisning i sikker brug af medicin, så de undgår medicinfejl. Det kan fx handle om, hvordan medicinen skal anvendes, hvordan den spiller sammen med anden medicin, om der er bivirkninger, hvordan man kan hjælpe den syge med at holde styr på medicinen, og hvad man gør, når medicinen skifter navn. Vi foreslår, at pårørende får ret til et undervisningsforløb om sikker medicinhåndtering.

Det er blot tre helt konkrete og lavthængende frugter, som kan plukkes uden videre. Vi har flere gode forslag på området, så mit budskab er enkelt: Husk medicinsikkerheden i den kommende sundhedsreform.

Af Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening