Af Anne Kahns, Formand for Danmarks Apotekerforening, og Jørgen Andersen, formand for Diabetesforeningen

En ny undersøgelse viser, at næsten halvdelen af landets apoteker oplever, at det sker dagligt. Problemet er tilsyneladende stigende. To ud af tre apotekere vurderer nemlig, at der er flere borgere, som fravælger eller udskyder købet af lægeordineret medicin i år i forhold til samme tidspunkt sidste år. Og en rundspørge, som DR Nyheder gennem-førte i foråret, viser, at ni ud af ti praktiserende læger inden for det seneste år har haft patienter, der ikke havde råd til at købe deres medicin.

Når nogle danskere oplever, at de ikke har råd til den receptpligtige medicin, skyldes det på paradoksal vis ofte det system, som er skabt til at sikre, at danskerne har råd til medicin. Størrelsen på ens tilskud tager udgangspunkt i et tilskudsår, som – når man skifter fra et år til det næste – kan betyde, at tilskuddet bortfalder fra den ene dag til den anden. Det kan være et stort problem for personer med en udsat økonomi og et stort medicinforbrug. 

Nogle patientgrupper, fx diabetespatienter, har typisk også mange andre udgifter på grund af sygdommen, som ikke lige handler om den receptpligtige medicin. Det kan være til fodsalver og andre lægemidler, som ikke er tilskudsberettigede, ligesom diabetikere ofte har andre kroniske sygdomme, som også er behandlingskrævende. Hvis man i forvejen må bruge mange penge på behandlingen af sin sygdom, er på overførselsindkomst eller er studerende med en stram økonomi, kan det være meget ubehageligt at opleve, at ens tilskud forsvinder.

Ingen skal være nødt til at stoppe en behandling, som lægen har ordineret, på grund af økonomi. Hvis man ikke får sin medicin, kan det forværre sygdommen, føre til unødige indlæggelser og gøre en sårbar situation endnu værre. Vi må denne ulighed til livs. Det må ikke være pengepungen, som afgør, om man kan få den medicin, som lægen har ordineret. 

Derfor har vi valgt at bringe emnet ind i Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. Her er 35 organisationer gået sammen om forskellige projekter, som alle har til formål at bekæmpe social ulighed i sundhed. Vi ønsker sammen med andre at se nærmere på, hvor medicintilskudssystemet trænger til revision. Der er brug for flere øjne på systemet, for systemet er komplekst og er ændret ad flere omgange de seneste år. Vi har set en stigende egenbetaling for medicin, tilskud er blevet omlagt, lægemidler har mistet deres status som tilskudsberettigede, og tilskudssystemet er – som beskrevet –  indrettet, så tilskuddet kan bortfalde fra den ene dag til den anden. 

Vi håber, at flere har lyst til at være med, så vi sammen kan fremlægge forslag til, hvordan man kan justere medicintilskudssystemet. Målet er, at det i højere grad skal understøtte lighed i sundhed. Vi ser frem til samarbejdet!