Debatindlæg bragt i Altinget den 23. juni 2021. Af Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening

Regeringen, KL og Danske Regioner har nu præsenteret første del af en sundhedsaftale: Sundhedsklyngerne. Det er en god start!

Sundhedsklyngerne er den struktur, der for alvor skal sætte gang i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Det er nødvendigt, hvis sundhedsvæsenet skal kunne levere sundhedstilbud og god behandling til stadigt flere ældre og kronisk syge. Det nære sundhedsvæsen skal forebygge, at borgerne indlægges og skal kunne færdigbehandle borgere, der udskrives tidligt.

Apotekerne er ligesom mange andre sundhedsaktører en del af det nære sundhedsvæsen. Det skal de tre hovedleverandører af sundhed huske, når der skal fyldes indhold i klyngesamarbejdet

Vi har fokus på medicinområdet, hvor vores kompetencer er størst. Medicin er en del af de fleste behandlingsforløb. Men fejl og forvirring giver ofte dårlig behandlingseffekt og genindlæggelser. Derfor skal vi bruge debatten om udviklingen af det nære sundhedsvæsen til at se på, hvordan vi håndterer medicin bedre og mere sikkert. Borgerne skal opleve sammenhæng i information og strukturer, de skal have let adgang til medicin, og de skal være trygge ved, at flere og mere komplicerede behandlinger gennemføres hjemme.

Vi skal sikre, at alle med en kronisk behandlingskrævende sygdom får deres medicin og tager den rigtigt. Det skal alle aktører i det nære sundhedsvæsen samarbejde om, og her er apoteket en vigtig spiller.

Apotekernes faglighed skal inddrages

Apotekets personale har stor viden om medicinsikkerhed, erfaring med rådgivning af borgere om brug af medicin og er vant til at arbejde digitalt og kvalitetssikkert i samarbejde med private leverandører og offentlige myndigheder. Selvom apoteket er en privat aktør, har sektoren således en central position i forhold til borgernes medicinske behandling og det offentlige sundhedsvæsen.

Apotekerne kan i endnu højere grad end i dag hjælpe borgere og plejepersonale til at bruge medicinen rigtigt.

Samarbejde mellem apotek og kommune om undervisning af plejepersonale og kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. Men omfanget er begrænset, varierer fra kommune til kommune og er ofte knyttet op på tidsbegrænsede puljer og projekter. Der er et stort potentiale i at øge udbredelsen. Alle relevante medarbejdere i ældreplejen og på botilbud skal have mulighed for opkvalificering af deres medicinkompetencer. Det vil vi opfordre de nye sundhedsklynger til at sætte fokus på.

Alle aktører skal arbejde sammen 

Der skal også mere fokus på pårørende til medicinbrugere. De tager ofte et stort ansvar for at hjælpe den syge eller ældre. Alle pårørende skal have mulighed for at deltage i undervisning om medicin og medicinhåndtering og få gode råd om rollen som pårørende.

Medicinsikre sektorovergange bør også være et fokusområde i sundhedsklyngerne. Der er behov for et godt og stærkt samarbejde mellem især hospital og apotek, så der kommer styr på kommunikation om ændringer i medicineringen under indlæggelse. Vi skal sikre, at apoteket har medicinen klar, og at ny-udskrevne patienter får en medicinsamtale.

Hvis vi skal udvikle et nært sundhedsvæsen, der kan gribe de borgere, som udskrives tidligere fra sygehusene, og forebygge indlæggelse og genindlæggelse, skal alle aktører arbejde sammen. Det offentlige sundhedsvæsen må ikke lukke sig om sig selv i et fokus på at skabe sammenhæng mellem egne aktører.