Debatindlæg bragt i Altinget Sundhed 1. oktober 2021. Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening
 
Nu er det kronikernes tur. Det er udgangspunktet for den taskforce, regeringen nedsatte i foråret, og det er præmissen for den aktuelle debat om sundhedsvæsenets udvikling. 
 
I Danmark lever 1,2 mio. mennesker med en kronisk sygdom. Mange af dem har flere samtidige sygdomme og tager meget medicin – og vi møder dem hver dag på apotekerne. Når regeringen lægger op til, at nu er det kronikernes tur, så opfordrer vi til, at man også retter blikket mod deres medicin. 
 
700.000 danskere bruger mere end fem forskellige slags medicin. Det kan være svært at overskue de mange slags medicin og at tage den som tilsigtet. Forkert medicin, forkert brug af medicin og andre medicineringsfejl betyder hvert år, at 200.000 oplever utilsigtede hændelser med medicin. 100.000 bliver indlagt på grund af medicin, og op mod 5.000 dør. 
 
Det kan vi gøre bedre. 
 
Det er ikke alene et sundhedsproblem. Det er også et ulighedsproblem, for kronisk sygdom og udfordringer med medicin rammer socialt skævt. 
 
Viden om egen medicin giver tryghed
Det er vigtigt, at man som nydiagnosticeret kronisk patient får den rette hjælp til at tage medicinen korrekt, så den virker efter hensigten, og man mindsker mulige bivirkninger. 
 
Derfor kan alle, der netop har fået en diagnose med en kronisk sygdom, få en medicinsamtale på apoteket. Det samme kan kroniske patienter, der har taget medicin i længere tid, men som har svært ved at følge behandlingsplanen. 
 
Det er med til at skabe tryghed for den enkelte, og det er et tilbud, som flere kan få glæde af.
 
Bedre samarbejde om kronikernes medicin
Der er ofte flere behandlere og sektorer involveret, når borgerne får medicin. Derfor skal vi også styrke samarbejdet mellem de sundhedsprofessionelle om borgernes medicin, og vi skal især have fokus på sektorovergange. For det er oftest her, problemerne med medicin opstår. 
 
Når patienten udskrives fra sygehuset til kommunal pleje eller eget hjem, kan der opstå forvirring om, hvilken medicin der nu skal tages, og hvor den leveres fra. 
 
Vi opfordrer til, at der etableres regionalt baserede tværsektorielle udvalg eller udvalg i de 21 sundhedsklynger, der har fokus på medicinsikkerhed. Her skal sygehuse, kommuner, almen praksis og apoteker skabe et fælles grundlag for mere medicinsikre sektorovergange. 
 
Alle med en kronisk sygdom skal opleve sammenhæng i deres behandling. Der skal være styr på informationer mellem sektorer, og alle skal have råd til deres medicin og let adgang til den. Medicintilskudssystemet, it-løsninger og deling af data skal fungere og understøtte den rette behandling. Kontrol, justering af behandling og tiltag, der gør det lettere at leve med kronisk sygdom, skal findes lokalt og på tidspunkter, der passer borgerne.
 
Ingen skal have unødvendig medicin
Medicinen skal bruges rigtigt, men en behandling skal stoppes igen, når den ikke længere er nødvendig. Vi skal undgå overmedicinering og medicinspild. Det er også et område, som en task force bør sætte fokus på. Industri, læger og apoteker skal sammen udvikle redskaber, så patienterne bliver trygge ved, at behandlinger stoppes igen – det kan nemlig skabe utryghed hos en person, når man tager medicinen fra vedkommende. 
 
Bedre forebyggelse
Vi skal også være bedre til at forebygge sygdom. Kommunerne foreslår i deres bidrag til debatten, at forebyggelsen skal tættere på borgerne med mobile enheder i lokalområdet, der kan tilbyde rygestop, træning, sygdomsmestring og rådgivning om kost og motion. 
 
Lad os slå pjalterne sammen her. 
 
Der er 521 apoteker fordelt på hele landet, og der findes allerede samarbejder mellem apoteker og kommuner om fx rygestop. Hvorfor ikke lade apoteket lægge lokaler til kommunale tiltag eller stille med farmaceuter og farmakonomer, der kan rådgive om medicin til både medicinbrugerne og deres pårørende som en del af et kommunalt initiativ? Vi skal vise borgerne, at vi er ét sundhedsvæsen, der trækker samme vej.
 
Så kære politikere. En sundhedsaftale skulle være på trapperne. Her skal I skabe rammerne for, at alle aktører i det nære sundhedsvæsen kan arbejde sammen om at forebygge sygdom og gøre det lettere at leve med en kronisk sygdom – også på medicinområdet. 
 
Med en stærk task force kobler regeringen hele life science-området på indsatsen. Vi læser det sådan, at man på den måde ønsker en bredere indsats, hvor også private aktører kan bidrage og understøtte arbejdet med kvalitet og sammenhæng i sundhedsvæsenet, bedre behandling til borgere med kroniske sygdomme og mindre ulighed i sundhed. 
 
På apotekerne er vi klar til at tage fat.