Gerda på 79 år har diabetes, knogleskørhed, nedsat nyrefunktion, forhøjet blodtryk og højt kolesteroltal. Som beskrevet i Sundhedsmonitor er hun bare en ud af mange danskere, der hver dag tager mange forskellige præparater – i Gerdas tilfælde over 10. Det kaldes polyfarmacipatienter, og dem kommer der kun flere af i de kommende år.

Gerda var med som case på Sundhedsstyrelsens konference om polyfarmaci ved multisygdom. Denne type patienter presser nemlig sundhedsvæsenet ekstra meget og ikke mindst den praktiserende læge, der som tovholder for patienten skal holde styr på de mange typer medicin – og ikke mindst de problemer, det skaber.

En af løsningerne, som Sundhedsstyrelsen selv peger på, er medicingennemgang, seponering (= at afslutte behandling) og prioritering. Styrelsen peger på, at relevante personer med polyfarmaci og multisygdom skal have et tilbud om medicingennemgang. Den skal som udgangspunkt foregå i almen praksis og gerne i tæt samarbejde med andre sundhedsprofessionelle i sundhedssektoren.

Inddrag apoteket

Det helt oplagte er at inddrage apotekerne i arbejdet, hvilket vi i Apotekerforeningen har peget på over for styrelsen. Polyfarmacipatienterne kommer ofte på apotekerne, hvor farmaceuterne er eksperter i lægemidler. Derfor vil det være naturligt at tænke apotekerne ind i samarbejdet på tværs af sektorer.

Forskning viser da også, at flere multisyge med apotekets hjælp kan få fjernet overflødige lægemidler, når de får gennemgået deres medicin af en farmaceut.

Tilbuddet om medicingennemgang eksisterer allerede i dag.

Og tilbuddet om seponering er testet af og er klar til at blive bredt mere ud: Forsknings- og udviklingsafdeling på Pharmakon afprøvede sidste år en seponeringsydelse som et samarbejde mellem apotek og lægepraksis. Her havde læge og apotek mulighed for at visitere patienter til at få gennemgået og seponeret deres medicin. I de tilfælde, hvor apoteket visiterede en patient, videregav apoteket forslag til seponering. Lægen tog herefter den endelige beslutning om, hvorvidt medicinen kunne forsøges seponeret eller ej.

Hvis lægen besluttede, at patienten kunne få seponeret sin medicin, blev vedkommende indkaldt til en seponeringssamtale på apoteket. Her blev der lagt en plan for seponeringen, og det blev fulgt op af et antal samtaler til at monitorere og støtte patienten. Antallet af opfølgningssamtaler afhang af patientens behov for støtte.

Ingen skal have overflødig medicin

Samarbejdet om at hjælpe patienterne var en succes. Vi er nu klar til at rulle det ud til flere egne af landet. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at sikre den mest hensigtsmæssige lægemiddelbehandling og anvendelse af medicin for patienten.

Så ja: Polyfarmacipatienter som Gerda er en stigende udfordring i sundhedssektoren. Men hvis vi går sammen om at hjælpe hende og alle de andre med multisygdom og et stort forbrug af medicin, bliver det muligt at nå flere. Målet må være, at ingen får overflødig medicin, og at man ikke bliver mere syg af den medicin, man får.