Debatindlæg af Marie Lenstrup, formand for Pårørende i Danmark, og Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening, bragt i Sundhedsmonitor 2. februar 2022

Datoen 2/2 er udnævnt til pårørendedag (1), hvor der sættes fokus på at forbedre vilkårene for pårørende til handicappede og kronisk syge patienter. For som pårørende står man ofte i en presset situation med mange daglige gøremål og udfordringer – praktiske såvel som følelsesmæssige.

En undersøgelse viser, at 78% (2) af de pårørende til personer med kroniske sygdomme er involveret i den medicinske behandling. Og netop medicinhåndtering er et af de mere oversete ansvarsområder, der er forbundet med at være pårørende til en kronisk syg patient. For ikke alene sørger man måske for at hente medicinen på apoteket for sin ægtefælle eller forælder og har brug for at forstå regler om substitution og tilskudssystem. Man føler også et medansvar for, at den bliver taget i den rigtige mængde, på den rigtige måde og på de rigtige tidspunkter.

Det kan være utrygt og stressende at varetage en opgave, man ikke føler sig sikker i. De færreste pårørende er uddannede til at administrere medicin, og det kan gå ud over medicinsikkerheden og i værste fald resultere i, at sygdommen ikke bliver korrekt behandlet. For medicinen kan skifte både form og farve, og den kan være optimal at tage på bestemte tidspunkter. Men det skal man jo vide for at kunne tage højde herfor. 

Undervisning i medicinhåndtering
Derfor har apotekerne udviklet et tilbud om undervisning i medicinhåndtering (3). Det er rettet mod pårørende til voksne medicinbrugere.

Tilbuddet er indtil videre blevet afprøvet i syv kommuner, hvor de pårørende har været samlet i mindre grupper på apoteket og over fire kursusgange er blevet undervist i alt fra tilskudsregler til at forstå indlægssedler og vide, hvordan medicin skal tages.

Kurserne har været en succes. Ikke alene har de pårørende lært meget om medicinhåndtering og har fået en større tryghed, sikkerhed og ro, når de håndterer medicin. De har også fået en masse erfaringsudveksling og et netværk af ligesindede.

Vi håber, at erfaringerne kan spredes ud til hele landet, og at flere kommuner vil være med til at tilbyde disse kurser for deres borgere. De pårørende er en ressource, som vi skal passe på. Vi ved, at der er en øget risiko for, at de selv bliver syge. Derfor skal vi klæde dem på og hjælpe dem bedst muligt til at løse de opgaver, de vælger at påtage sig.

Dosispakket medicin
En anden mulighed, som vil gøre det endnu lettere for de pårørende at håndtere medicinen, er at få apotekets dosispakkemaskine til at løse opgaven. Når apoteket dosispakker medicin, betyder det i praksis, at den bliver pakket i en lille pose til hvert indtagelsestidspunkt og leveret i en rulle til 14 dage. Så skal man blot hive en lille pose af rullen, hver gang det er tid til at tage medicin.

Denne løsning er rigtigt god til patienter i stabil behandling med flere slags medicin. Og dem er der mange af. I Danmark er omkring 750.000 medborgere defineret som polyfarmacipatienter (4). Det vil sige, at de bruger mindst fem forskellige slags medicin. Det svarer til 13% af befolkningen som helhed. Men ser man kun på den del af befolkningen, der er over 75 år, er andelen af polyfarmacipatienter på 54%. 

Så potentialet er stort. Det er blot at kontakte egen læge eller apoteket hvis man ønsker apotekets hjælp til at holde styr på medicinen. Så kan man som pårørende koncentrere sig om alle de andre vigtige opgaver, der er i forbindelse med patienten. 

Vi skal som sagt huske på, at mange pårørende påtager sig en stor og svær opgave. Den skal vi på alle måder støtte dem i og bakke op om.(1) https://paaroer.dk/paaroerendedagen-2/
(2) Reinhard Susan C, Levine Carol, Samis Sarah. Home alone: Family caregivers providing complex chronic care. AARP Public Policy Institute Washington, DC; 2012. Brugt i projektet på Pharmakon om apotekets pårørendeydelse: https://www.pharmakon.dk/media/1888/paaroerendemedicinsikkerhed_webudgave.pdf
(3) https://www.pharmakon.dk/media/1888/paaroerendemedicinsikkerhed_webudgave.pdf
(4) https://pro.medicin.dk/Specielleemner/Emner/318739