Der er både tid, penge og større patientsikkerhed i at lade maskiner overtage opgaven med at dosispakke borgernes medicin. Derfor har Københavns Kommune samt en række af landets øvrige kommuner valgt at gøre maskinel dosispakket medicin fra apoteket til førstevalg. Det vil sige, at de borgere, der får hjælp til at dosere medicin, og som er egnede til at modtage dosispakket medicin fra apoteket, skal have det.

Der er alt at vinde for både borgerne og det offentlige: Borgeren er sikker på at få den rigtige medicin på det rigtige tidspunkt og slipper for at have en masse medicinpakninger liggende derhjemme. Og kommunerne kan bruge medarbejderne i hjemmeplejen og på plejehjem til deres kerneopgave: At yde pleje og omsorg.

Og det er ikke småting, vi taler om.

Beregninger viser, at der landet over kan frigives op mod 900 sygeplejersker og social- og sundhedshjælpere, hvis ordningen bliver implementeret fuldt ud. Alene i løbet af det seneste år har Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning fået yderligere 800 nye borgere til at overgå til dosispakket medicin. Det svarer til, at der er frigjort ca. 10 årsværk til borgernær pleje – timer, der før blev brugt på manuelt at fordele borgernes medicin i doseringsæsker.

Nu får borgeren i stedet for en dosisrulle med medicin til 14 dage og skal blot hive en enkelt lille pose af, hver gang det er tid til at tage medicin. Det er ikke alene nemt for borgeren selv. Også de pårørende kan få en tryghed i, at medicinen bliver taget korrekt. Desuden giver dosispakkemaskinerne en garanti for, at der ikke sker optællingsfejl, hvad der ikke kan undgås, når det foregår manuelt.

Opfordringen herfra lyder: Kom i gang! Vi er nødt til hurtigst muligt at få ryddet alle barrierer i form af unødigt stramme regler og et lavt vidensniveau af vejen og få hjælp fra sundhedsteknologien til at dosere medicin. Vi skal også have løst de udfordringer, der er ved sektorovergange, og det tager vi nu hånd om gennem dialog mellem kommune, apotek, almen praksis og sygehuse.

Dosispakket medicin er på alle måder en win-win. Ikke mindst er det en af måderne til at afhjælpe det værste pres på hjemmepleje og plejehjem.

Her er personalesituationen tæt på desperat, og manglen på social- og sundhedshjælpere samt sygeplejersker er stor. Hvis vi ikke får mere arbejdskraft eller aflastet den, vi har, vil det tære på velfærden. Vores prognoser viser, at vi i 2030 kommer til at mangle 4.600 personer i plejesektoren alene i Københavns Kommune. 

Så der er ingen tid at spilde!

Bragt som 'Dagens brev' i Berlingske 5. juli 2023.