Apotekerne skal hjælpe flere

Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Forkert brug af medicin antages hvert år at resultere i 100.000 indlæggelser og op mod 5.000 dødsfald. Apoteket er samfundets lægemiddelekspert og kan hjælpe borgerne til at bruge medicinen rigtigt. Det gør apoteket allerede i dag, men apotekets viden kan bruges endnu bedre i det nære sundhedsvæsen.

Det mener apotekerne om:

Der skal være god tilgængelighed til medicin

Apotekerne skal sikre, at borgerne har nem adgang til rådgivning og medicin. Derfor skal der være apoteker, der hvor folk færdes - og ventetiden skal bevares kort. Samtidig skal det sikres, at alle har råd til den nødvendige medicin.

Regulering skal sikre faglighed, uvildighed og lave priser

Medicin er ikke blot en vare, men en del af en sundhedsydelse. Derfor kan apoteksområdet ikke overlades fuldstændig til det frie marked uden at gå på kompromis med en række sundheds- og socialpolitiske hensyn. Centrale elementer i apoteksreguleringen sikrer god tilgængelighed til høj faglighed, uvildig rådgivning og ens lave priser i hele landet.

Andre vigtige emner

Læs om vores holdninger til en række andre vigtige emner her:

Dokumentation

Hvis du har spørgsmål til dokumentationen, så kontakt Apotekerforeningens analysechef Per Nielsen: pni@apotekerforeningen.dk