Politikpapirer

Alle kompetencer skal i spil, og der skal mere fokus på medicinsikkerhed

Det mener apotekerne om udviklingen af det nære sundhedsvæsen


Sundhedsvæsenet skal geares til at håndtere flere ældre og kronisk syge, og borgeren skal i centrum i et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Det er et af målene med den sundhedsaftale eller reform, der har været på den politiske dagsorden i flere år.

En af de væsentligste indsatser bliver at styrke det nære sundhedsvæsen. Apotekerne er klar til at bidrage.

Apotekerne har stor viden om medicin, lokal forankring og er ofte i dialog med borgerne. Det skal udnyttes til at øge medicinsikkerheden i det nære sundhedsvæsen.

Apoteket er samfundets lægemiddelekspert og vores fokus er på medicinsikkerhed.

Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin og op imod 5.000 dør.

Der er ofte flere behandlere og sektorer involveret, når borgerne får medicin. I primærsektoren samles borgernes medicinske behandling på apoteket. Derfor skal apoteket også være en del af løsningen.

Flere skal have mulighed for at få en samtale på apoteket om korrekt brug af medicin, og pårørende skal have tilbud om undervisning i medicinhåndtering.

Apoteker og læger skal samarbejde mere om at gennemgå borgernes medicin. Medicinen skal bruges rigtigt, men nogle behandlinger skal også stoppes igen, så overmedicinering og medicinspild undgås. FMK skal bruges optimalt til at skabe overblik og effektiv arbejdsdeling.

Samarbejde mellem apoteker og kommuner om undervisning af plejepersonale og pædagogisk personale samt kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. Det skal udbredes over hele landet.

Korrekt brug af medicin forbedrer borgernes sundhed og letter presset på sundhedssektoren.

Baggrund

Læs apotekernes input til, hvordan vi kan være med til at styrke fremtidens sundhedssektor tæt på borgeren ”Et medicinsikkert Danmark – apotekernes input til regeringens sundhedsreform”.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF