Politikpapirer

Alle kompetencer skal i spil for at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Det mener apotekerne om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen


I 2040 ventes antallet af personer på 80 år at være fordoblet i forhold til i dag. Alene over de næste fem år bliver der cirka 140.000 flere borgere over 70 år i Danmark. Flere ældre, øget efterspørgsel efter sundhedsydelser og stadig mere komplekse og omkostningstunge behandlinger udfordrer sundhedsvæsenet.

Der er brug for alle kompetencer og godt samarbejde, hvis det nære sundhedsvæsen skal gribe stadig flere borgere, der udskrives hurtigere fra hospitalerne og skal færdigbehandles i det nære sundhedsvæsen.

Apotekerne har stor viden om medicin, lokal forankring og er ofte i dialog med borgeren. Det bør udnyttes til at øge medicinsikkerheden i det nære sundhedsvæsen.

Med borgeren i centrum skal der tænkes bredere end sygehus, læge og kommune i sundhedsvæsenet. Der er brug for tværgående samarbejder – også med private.

Hvert år kommer cirka 94 procent af alle voksne danskere på apoteket. Apotekerne er samfundets lokale lægemiddeleksperter og kan spille en vigtig rolle, når det nære sundhedsvæsen skal styrkes.

Apoteket skal være borgerens lokale medicin- og sundhedscentrum. Bedre samarbejde lokalt og nye tilbud til borgerne skal give bedre tilgængelighed til medicin og forebyggelse uden tidsbestilling og bedre udnyttelse af de lokale ressourcer.

Apotekerne kan også understøtte læger og kommuner med deres lægemiddelfaglige kompetencer f.eks. i form af medicingennemgang eller kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere.

Baggrund

Læs apotekernes input til, hvordan vi kan være med til at styrke fremtidens sundhedssektor tæt på borgeren ”Et medicinsikkert Danmark – apotekernes input til regeringens sundhedsreform”.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF