Politikpapirer

Alle kompetencer skal i spil, og der skal mere fokus på medicinsikkerhed og forebyggelse

Det mener apotekerne om udviklingen af det nære sundhedsvæsen


Sundhedsvæsenet skal igennem en omstilling over de næste år, hvor det nære sundhedsvæsen skal løftes, så borgerne sikres højere og mere ensartet kvalitet i behandling og pleje. Det har alle Folketingets partier besluttet med aftalen om en sundhedsreform.

Apotekerne har stor viden om medicin, lokal forankring og er ofte i dialog med borgerne. Det skal udnyttes til at øge medicinsikkerheden i det nære sundhedsvæsen.

Apotekerne spiller en vigtig rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og sundhedsreformen lægger også op til, at apotekerne skal løse flere opgaver. En hurtigt arbejdende arbejdsgruppe er nedsat og skal se på hvilke. Apotekerne ser bl.a. følgende muligheder: 
  • Samarbejde mellem apoteker og læger om brug af recepten skal ændres. Så udnytter vi ressourcerne bedre og giver bedre mulighed for substitution til en anden pakningsstørrelse i ekspeditionsøjeblikket. 
  • Dosispakket medicin skal udbredes mere. Det giver bedre medicinsikkerhed og bedre tid til pleje. 
  • Samarbejde mellem apoteker og kommuner om undervisning af plejepersonale og pædagogisk personale samt kvalitetssikring af medicinhåndteringen på plejehjem og bosteder har eksisteret i flere år. Det skal udbredes over hele landet.
  • Patienter med kroniske sygdomme og pårørende skal have krav på samtaler om medicin – også når de har været indlagt. Det øger tryghed og giver færre problemer med medicin. 
  • Apotekerne skal vaccinere flere som led i de offentlige vaccinationsindsatser. 
  • Apotekerne skal kunne opstarte behandling for visse sygdomme, når symptomerne eller test er entydige. 
  • Apoteker og læger skal samarbejde mere om at undgå over- og fejlmedicinering.

Korrekt brug af medicin forbedrer borgernes sundhed og letter presset på sundhedssektoren.

 

Baggrund

Læs mere om, hvordan apotekerne kan være med til at styrke fremtidens sundhedssektor ”Apotekerne i fremtidens sundhedsvæsen - 10 indsatser om medicinsikkerhed og forebyggelse”.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF