Politikpapirer

Alle kompetencer skal i spil, og der skal mere fokus på medicinsikkerhed og forebyggelse

Det mener apotekerne om udviklingen af det nære sundhedsvæsen


Sundhedsvæsenet skal igennem en omstilling, hvor det nære sundhedsvæsen skal styrkes. Færre borgere skal ind på hospitalerne og alle skal gribes, når de kommer ud og skal færdigbehandles i det nære sundhedsvæsen. Alle aktører skal være med til at løfte opgaven. 

Apotekerne har stor viden om medicin, lokal forankring og er ofte i dialog med borgerne. Det skal udnyttes til at øge medicinsikkerheden og styrke forebyggelsesindsatsen i det nære sundhedsvæsen.

Apotekerne er en del af løsningen og skal varetage flere opgaver og aflaste andre i sundhedsvæsenet. Det er konklusionen fra en arbejdsgruppe, politikerne nedsatte som en del af den brede politiske aftale om en sundhedsreform. 

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at flere skal have dosispakket deres medicin, at flere skal have mulighed for at få medicinsamtaler, at recepten skal moderniseres, og at apotekerne skal have udvidet deres muligheder for at substituere og dermed hjælpe borgerne og lette lægernes arbejde. De tiltag skal nu implementeres.

Apotekerne kan også være med til at styrke medicinsikkerheden i kommunerne. Samarbejde mellem apoteker og kommuner om undervisning af plejepersonale og pædagogisk personale samt kvalitetssikring af medicinhåndteringen på plejehjem og bosteder har eksisteret i flere år. Det skal udbredes over hele landet.

Vaccination kan også i højere grad foregå lokalt på apoteker. Det giver god tilgængelighed og effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Korrekt brug af medicin og forebyggelse forbedrer borgernes sundhed og letter pressetsundhedssektoren.

Baggrund

Internationalt er der også stigende fokus på at nyttiggøre alle kompetencer og lade apotekerne aflaste læger og andre dele af sundhedsvæsenet. Alene det seneste par år er der indgået aftaler i Tyskland, Belgien og Storbritannien om en række nye sundhedsydelser på apotekerne. I UK er der indført ”Pharmacy First”, hvor borgere ved syv mindre sygdomme sparer lægebesøget, og behandling opstartes på apotek.

Læs mere om, hvordan apotekerne kan være med til at styrke fremtidens sundhedssektor ”Apotekerne i fremtidens sundhedsvæsen - 10 indsatser om medicinsikkerhed og forebyggelse”.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF