Politikpapirer

Alle skal have råd til nødvendig medicin

Det mener apotekerne om ulighed i medicin

Medicinpriserne kan være svære at gennemskue. Priserne svinger, og i løbet af et tilskudsår er der store udsving i den betaling, man selv har for medicin.

Apotekerne oplever ofte, at der er borgere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden medicin. Ifølge en undersøgelse fra 2020 oplever 44 procent af apotekerne det en eller flere gange dagligt. Det skyldes i de fleste tilfælde, at de er startet forfra på et nyt tilskudsår og skal betale hele udgiften selv.

Det er utrygt for borgere med en sårbar økonomi, at egenbetalingen på medicin svinger. Det skaber ulighed, når ikke alle har råd til medicin.

Borgere med kort eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Hvis de ikke har råd til at købe medicin, forværres deres sygdom, og de presses længere ud af arbejdsmarkedet.

En del af problemet kan løses med et nyt tiltag – et medicinabonnement, hvor den maksimale årlige egenbetaling på 4.435 kr. fordeles på acontobetalinger på 370 kr. om måneden. Så kan borgerne gå ind på et hvilket som helst apotek og hente tilskudsberettiget medicin ”gratis”.

Abonnementet skal erstatte den nuværende henstandsordning, der er tung at administrere, binder borgerne til ét apotek og kun må tilbydes borgere med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet. En digitaliseret abonnementsordning kan tilbydes alle med et stort medicinforbrug, der er utrygge ved risikoen for en pludselig udgift. Det vil være til gavn for især økonomisk sårbare og skabe mere tryghed og mere lighed.

Baggrund

Allerede i 2017 blev et forslag om at udjævne egenbetaling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Ideen var at lade Udbetaling Danmark eller en anden offentlig myndighed opkræve den faste månedlige betaling. Udvalget pålagde den daværende regering at indkalde til forhandlinger om en løsning. Der er endnu ikke fundet løsninger, der skaber større tryghed og hjælper trængte borgere.

Den aktuelle debat om prishop på medicin har skabt fornyet behov for en ny løsning. I november 2021 var Apotekerforeningen en af 11 organisationer, der kom med et opråb til sundhedsministeren om at indføre en abonnementsordning: Opråb til sundhedsministeren: Mere lighed med medicinabonnement. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.