Politikpapirer

Alle skal have råd til nødvendig medicin

Det mener apotekerne om ulighed i medicin

Medicinpriserne kan være svære at gennemskue. Priserne svinger, og i løbet af et tilskudsår er der store udsving i den betaling, man selv har for medicin.

Apotekerne oplever ofte, at der er borgere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden medicin. Ifølge en undersøgelse fra 2020 oplever 44 procent af apotekerne det en eller flere gange dagligt. Det skyldes i de fleste tilfælde, at borgeren er startet forfra på et nyt tilskudsår og skal betale de første 1.045 kr. selv indtil, de igen får tilskud.

Det er utrygt for borgere med en sårbar økonomi, at egenbetalingen på medicin svinger. Det skaber ulighed, når ikke alle har råd til medicin.

Borgere med kort eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Hvis de ikke har råd til at købe medicin, forværres deres sygdom, og de presses længere ud af arbejdsmarkedet.

En del af problemet kan løses med et nyt tiltag – et medicintilskudsabonnement, hvor den maksimale årlige egenbetaling fordeles på 12 lige store månedlige acontobetalinger. I en del af 2023 har egenbetalingsloftet været ekstraordinært sænket fra 4.435 kr. om året til hhv. 3.075 kr. og 4.170 kr. som led i aftalen om inflationshjælp. Uden den ekstraordinære sænkning, som udløber i 2023, vil acontobetalingerne med den foreslåede abonnementsordning igen være cirka 370 kr. om måneden. Når acontobeløbet er betalt, vil borgerne kunne gå ind på et hvilket som helst apotek og hente al sin tilskudsberettiget medicin ”gratis”. Er de årlige medicinudgifter mindre, bliver acontobeløbet mindre, eller borgeren får penge retur ved tilskudsårets udløb.

Abonnementet skal erstatte den nuværende henstandsordning, der er tung at administrere, binder borgerne til ét apotek og kun må tilbydes borgere med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet. En digitaliseret abonnementsordning kan tilbydes alle. Det vil være til gavn for især økonomisk sårbare, skabe mere tryghed og mere lighed.

 

Baggrund

I 2017 blev et forslag om at udjævne egenbetaling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Ideen var at lade Udbetaling Danmark eller en anden myndighed opkræve den faste månedlige betaling. I november 2021 var Apotekerforeningen en af 11 organisationer, der kom med et opråb til sundhedsministeren om at indføre en abonnementsordning:  Opråb til sundhedsministeren: Mere lighed med medicinabonnement. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.