Politikpapirer

Alle skal have råd til nødvendig medicin

Vi skal skabe større tryghed for borgere, der har svært ved at betale for nødvendig medicin, når sygesikringstilskuddet skifter, og medicinpriserne svinger

Medicinpriserne kan være svære at gennemskue. Priserne svinger, og i løbet af et tilskudsår er der store udsving i den betaling, man selv har for medicin.

Halvdelen af apotekerne oplever ofte, at der er borgere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden medicin. Det skyldes i de fleste tilfælde, at de er startet forfra på et nyt tilskudsår og skal betale hele udgiften selv.

Det er utrygt for borgere med en sårbar økonomi, at egen-betalingen på medicin svinger. Det skaber ulighed, når ikke alle har råd til medicin.

Borgere med lav eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Hvis de ikke har råd til at købe medicin, forværres deres sygdom, og de presses længere ud af arbejdsmarkedet.

Vi foreslår at erstatte den nuværende henstandsordning med en aconto-ordning, hvor den maksimale årlige egenbetaling på 4.110 kr. fordeles på 12 rater af 350 kr. Så kan borgerne gå ind på et hvilket som helst apotek og hente tilskudsberettiget medicin ”gratis”.

Den nuværende ordning er tung at administrere, og må kun tilbydes borgere med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet. En digitaliseret ordning kan tilbydes til alle med et stort medicinforbrug, der er utrygge ved risikoen for en pludselig udgift. Det vil være til gavn for især økonomisk sårbare og skabe mere lighed i sundhed.

Baggrund

I 2017 blev der gennemført en analyse på 108 apoteker. Halvdelen oplevede ugentligt, dagligt eller flere gange dagligt borgere, som måtte forlade apoteket uden deres medicin, fordi de ikke havde råd.

På den baggrund blev et forslag om at udjævne egenbetaling drøftet i Folketingets Sundhedsudvalg. Ideen var at lade Udbetaling Danmark eller en anden offentlig myndighed opkræve den faste månedlige betaling. Udvalget pålagde den daværende regering at indkalde til forhandlinger om en løsning. Der er endnu ikke fundet løsninger, der skaber større tryghed og hjælper trængte borgere.

Den aktuelle debat om prishop på medicin og behovet for i nogle tilfælde at efterspørge medicin på forskellige apoteker, har skabt fornyet behov for en ny løsning.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.