Politikpapirer

Apotekerloven fra 2015 sikrer bedre hjælp til landets medicinbrugere og flere apoteker, men presser økonomien

Det mener apotekerne om apotekerloven fra 2015


Den 1. juli 2015 trådte en ny apotekslov i kraft. Et bredt flertal i Folketinget slog fast, at apotekets plads er i sundhedssektoren, hvor apotekerne skal bidrage endnu mere til befolkningens sundhed og trivsel.

Apotekerne har taget de nye muligheder for at etablere apoteksfilialer til sig. Der er kommet over 190 nye apoteker landet over – en stigning på over 60 procent. Og der kommer hele tiden flere. Over 30 mindre byer har nu fået eget apotek, og mange byer har flere apoteker nu.

Den politiske beslutning om, at apotekerne fortsat skal være en del af sundhedssektoren, samtidig med at der åbnes op for konkurrence, har givet bedre tilgængelighed, øget konkurrence og nye tilbud til borgerne. Men den økonomiske rammestyring er en spændetrøje, der må løsnes.


Der er kommet markant øget konkurrence mellem de mange nye enheder med fokus på kundeservice, længere åbningstider og lave ventetider.

Men apotekerloven beskar også den økonomiske ramme til at drive apoteker mærkbart. Rammestyringen levner ikke apotekerne mulighed for at tjene ind til at dække de øgede omkostninger ved de mange flere apoteker. Det presser økonomien for især små apoteker i landdistrikter og yderområder.

Hvis den gode udvikling med god tilgængelighed i hele landet, investeringer i fremtiden og højt fokus på faglig udvikling skal fortsætte, skal den stramme rammestyring af apotekernes økonomi justeres.

Vi arbejder for, at borgere i hele landet fortsat skal opleve den gode tilgængelighed til apoteker og samme høje kvalitet og sikkerhed, som de er vant til.

Det var også en del af 2015-loven, at alle apoteker siden 2016 har tilbudt en medicinsamtale til nye kronisk syge. Nu tilbydes medicinsamtale også til eksisterende kronisk syge. Det er gode tiltag, der giver borgerne bedre viden om deres medicin og brugen af den, så de får færre problemer. Medicinproblemer har store omkostninger for den enkelte og samfundet. Apoteket kan bidrage endnu mere til at øge medicinsikkerheden.

Baggrund

På baggrund af en rapport i 2014 fra en tværministeriel arbejdsgruppe om modernisering af apotekssektoren besluttede et bredt flertal i Folketinget at modernisere apotekerloven - ikke liberalisere. Lovforslaget blev vedtaget 28. april 2015. En ny arbejdsgruppe ser nu på en ny økonomistyring.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF