Politikpapirer

Apotekerloven fra 2015 sikrer bedre hjælp til landets medicinbrugere og flere apoteker, men presser økonomien

Det mener apotekerne om apotekerloven fra 2015


Den 1. juli 2015 trådte en ny apotekslov i kraft. Et bredt flertal i Folketinget slog fast, at apotekets plads er i sundhedssektoren, hvor apotekerne skal bidrage endnu mere til befolkningens sundhed og trivsel.

Apotekerne har taget de nye muligheder for at etablere apoteksfilialer til sig. Der er kommet over 210 nye apoteker landet over – en stigning på over 67 procent. 40 mindre byer har nu fået eget apotek, og mange byer har flere apoteker nu.

Den politiske beslutning om, at apotekerne fortsat skal være en del af sundhedssektoren, samtidig med at der åbnes op for konkurrence, har givet bedre tilgængelighed, øget konkurrence og nye sundhedstilbud til borgerne. Men den økonomiske rammestyring er en spændetrøje, der må løsnes.


Der er kommet markant øget konkurrence mellem de mange nye enheder med fokus på kundeservice, længere åbningstider og lave ventetider.

Men apotekerloven beskar også den økonomiske ramme til at drive apoteker. Rammestyringen levner ikke apotekerne mulighed for at tjene ind til at dække de øgede omkostninger ved flere apoteker. Det presser økonomien for især små apoteker i landdistrikter og yderområder.

Hvis den gode tilgængelighed i hele landet, investeringer og højt fokus på faglig udvikling skal fortsætte, skal den stramme rammestyring af apotekernes økonomi justeres.

Vi arbejder for, at borgere i hele landet fortsat skal opleve den gode tilgængelighed til apoteker og samme høje kvalitet og sikkerhed, som de er vant til.

Det var også en del af 2015-loven, at apotekerne tilbyder medicinsamtaler til kronikere. Det er gode tiltag, der giver borgerne bedre viden om deres medicin og brugen af den, så de får færre problemer. Medicinproblemer har store omkostninger for den enkelte og samfundet. 

Apotekerne tilbyder også genordination af lægemidler, hvor recepten ikke er fornyet, og vaccinationer mod influenza og covid-19 mv. Men apoteket kan bidrage endnu mere til at styrke forebyggelse og medicinsikkerhed.

I 2022 har et bredt politisk flertal med sundhedsreformaftalen bekræftet, at apotekerne spiller en vigtig rolle i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og at apotekerne kan løse flere opgaver i sundhedsvæsenet
 

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2015 at modernisere apotekerloven – ikke liberalisere. En arbejdsgruppe beskrev i 2021 udfordringerne i økonomireguleringen, men en løsning udestår fortsat. En ny arbejdsgruppe skal i 2023 foreslå, hvilke nye sundhedsopgaver apotekerne skal løse. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF