Politikpapirer

Apotekerloven fra 2015 gav flere apoteker og bedre hjælp til medicinbrugerne. Nu skal apotekerne varetage endnu flere opgaver og aflaste andre i sundhedsvæsenet – men det kræver en mere moderne økonomisk regulering.

Det mener apotekerne om apotekerloven fra 2015 og sundhedsreformaftalen fra 2022 


Den
1. juli 2015 trådte en ny apotekslov i kraft. Et bredt flertal i Folketinget slog fast, at apotekets plads er i sundhedssektoren, hvor apotekerne skal bidrage til befolkningens sundhed og trivsel. Samtidig åbnede loven for friere etablering og konkurrence mellem apoteker.

Siden 2015 er der kommet over 210 nye apoteker landet over en stigning næsten 70 procent. Der er kommet markant øget konkurrence mellem de mange nye enheder med fokuskundeservice, længere åbningstider og lave ventetider. Apotekerne tilbyder nu også flere sundhedsydelser.


Apotekerne er en del af sundhedsvæsenet. Det var udgangspunktet for moderniseringen i 2015. Og det er udgangspunktet for, at apotekerne som en del af sundhedsreformen fra 2022 nu får nye opgaver, der skal bidrage til at fremtidssikre sundhedsvæsnet. 

Den gode tilgængelighed til apoteker og medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer er grundlaget for, at apotekerne nu skal varetage endnu flere opgaver og aflaste andre i sundhedsvæsenet. Det er konklusionen fra en arbejdsgruppe, politikerne nedsatte som en del af den brede politiske aftale om en sundhedsreform fra 2022.

Apotekerne ser frem til nye opgaver med at styrke medicinsikkerhed og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen. Men der er behov for, at den økonomiske regulering af sektoren moderniseres, og at der er medarbejdere nok, hvis apotekerne skal kunne løfte de nye opgaver.

I 2015 blev den økonomiske regulering ikke tilpasset en situation med flere apoteker. De nye enheder og et større salg af andre varer end lægemidler skulle rummes i den samme økonomiske ramme. Det har ført til, at avancen på medicin er reduceret markant. Det presser økonomien for især små apoteker i landdistrikter.

Hvis den gode tilgængelighed i hele landet og fokus på de sundhedsfaglige opgaver skal fortsætte, skal den stramme rammestyring af apotekernes økonomi justeres.

De mange enheder og længere åbningstider har også ført til øget pres på medarbejderne og gjort det sværere for apotekerne at rekruttere. Samtidig finder flere farmakonomer arbejde på sygehusene, der også mangler personale. Derfor er der behov for, at der uddannes flere farmakonomer, så apotekerne kan løfte de nye opgaver.

Baggrund

I efteråret 2023 skal Folketinget behandle et lovforslag, der skal skabe grundlag for, at apotekerne kan varetage flere opgaver og modernisere den økonomiske regulering. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF