Politikpapirer

Apotekerne har fokus på borgernes behov

Det mener apotekerne om kundeservice


Apoteket skal være til rådighed, når borgerne har brug for det. Der skal være nem adgang til det lokale apotek. Tilgængeligheden og åbningstiderne skal løbende vurderes og tilpasses i forhold til borgerens behov.

Apotekerne sætter en ære i at give god rådgivning og i at holde ventetiden lav. Derfor er der udarbejdet en standard for skrankerådgivning, som sikrer rådgivning af høj kvalitet - både når det handler om medicin og om pleje- og omsorgsprodukter.

Der er krav til apotekernes ventetider, som sikrer, at borgerne ikke venter for længe. Over 10 år er ventetiden halveret fra omkring 5 minutter i 2009 til nu cirka 2 minutter. Det skal fastholdes.

Der skal altid være tid til apotekets rådgivning og fokus på sikkerhed om medicin.

Diskretion er vigtig. Apotekerne arbejder for, at borgerne skal opleve diskretion på apoteket. Det gælder både de fysiske rammer og i dialogen med apoteksmedarbejderne.

Der skal være adgang for alle. Derfor sættes særlig fokus på at give adgang til personer med handicap og på at tilvejebringe et elektronisk overblik over adgangsforhold.

Baggrund

Apoteket er det eneste sted i sundhedssektoren, hvor man kan gå direkte ind fra gaden og få sundhedsfaglig rådgivning uden at bestille tid. Rådgivningen er det vigtigste, men samtidig er der fokus på den gode kundeoplevelse. Her er faktorer som diskretion og ventetid samt imødekommende lokaler og personale vigtigt.

Målinger viser, at et stort flertal af borgerne er tilfredse med deres apotek.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.