Politikpapirer

Apotekerne kan afhjælpe en del af manglen på medicin

Det mener apotekerne om medicinmangel

Der er sjældent mangel på medicin, men omfanget stiger.
Danskerne går sjældent forgæves efter medicin på landets apoteker. Men det sker, at den medicin, der efterspørges, ikke er tilgængelig. Apotekerne kan dog - næsten altid - bestille medicinen hjem til næste dag eller tilbyde et andet lægemiddel med samme virkning.

Egentlige kritiske forsyningsvanskeligheder, hvor en hel lægemiddelgruppe ikke er tilgængelig på det danske marked, og der ikke er et alternativ til rådighed, kan dog forekomme.

De seneste år er omfanget af forsyningsvanskeligheder steget – særligt i udlandet. Det kan have flere årsager, men det er vanskeligt at få et klart billede af, hvad udviklingen skyldes. Derfor mener Apotekerforeningen, at Lægemiddelstyrelsen bør analysere årsagerne til den stigende lægemiddelmangel. Det er forudsætningen for, at der kan tages skridt for at imødegå den negative udvikling.

Apotekerforeningen mener – i tråd med Det Europæiske Lægemiddelagentur EMA – at det påhviler de nationale myndigheder at informere offentligheden om en aktuel mangel på lægemidler og anvise, hvilke alternative lægemidler der kan tages i brug.


Apotekerne mener, at det
påhviler de nationale myndigheder at informere om mangel på lægemidler og
anvise, hvilke alternative lægemidler, der kan tages i brug.


Borgerne kan slippe for forgæves ture på apoteket, hvis lægerne kender til mangelsituationer, inden de ordinerer en given medicin. Apotekerne bakker derfor op om Lægemiddelstyrelsens arbejde for at etablere en funktion i det Fælles Medicinkort (FMK), som advarer læger om en mangelsituation, allerede når de skriver recepten.

Derudover bør der indføres en model som de engelske Serious Shortage Protocols (SSPs). Modellen indebærer, at myndighederne fastlægger protokoller for, hvilke lægemidler apotekerne må udlevere i en mangelsituation.

Baggrund

Apotekernes såkaldte servicegrad, der opgør om apotekerne udleverer det efterspurgte eller et tilsvarende lægemiddel, ligger i gennemsnit på 98 procent. Den høje servicegrad er udtryk for, at apotekerne gør, hvad de kan for at løse eventuelle mangelsituationer. Enten ved at tilbyde borgerne et tilsvarende lægemiddel eller – så vidt muligt – informere borgerne om, hvornår lægemidlet igen kan skaffes, og om nødvendigt henvise borgeren til lægen for at få en ny recept på et andet lægemiddel.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF