Politikpapirer

Apotekerne skal ledes af kompetente farmaceuter

Det mener apotekerne om udnævnelse af apotekere


Apotekerforeningen arbejder for, at nye apotekere har grundig forståelse for apotekssektorens særlige regulering og rolle i samfundet. 

Apotekerforeningen arbejder for, at farmaceuter i sektoren sikres løbende efteruddannelse og tilbydes attraktive karriereveje. Formålet er, at det er muligt for en dygtig farmaceut at kvalificere sig til at opnå en apotekerbevilling.

Der skal udnævnes apotekere med brede kompetencer, der kan lede og udvikle apotekerne.

En apoteker udnævnes af Lægemiddelstyrelsen. Udnævnelsesproceduren skal sikre det bedste match mellem ansøger og den konkrete bevilling. Et Forfremmelsesråd rådgiver Lægemiddelstyrelsen om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet til at drive bevillingen.

Apotekerforeningen arbejder for, at Forfremmelsesrådets betydelige sektorkendskab skal nyttiggøres i myndighedernes prioritering af, hvem der udnævnes til den ledige bevilling.

Apotekerforeningen arbejder for, at udnævnelsesforløbet professionaliseres og bliver mere gennemsigtigt for ansøgere til ledige apoteker. Det betyder også, at der ved samtaler indgår indhentede referencer, cases samt tests.

Udnævnelsesforløbet skal både sikre, at myndighederne får et bredt dækkende beslutningsgrundlag, og at ansøgeren har adgang til et realistisk og objektivt billede af den ledige bevillings tilstand og økonomi på ansøgningstidspunktet.

Baggrund

Apotekeren ejer selv sit apotek, men er en del af sundhedssektoren. Det er staten, der regulerer apotekerne gennem et bevillingssystem og en række faste krav. På den måde sikres faglighed, uvildighed og tilgængelighed.

Apotekerforeningen har en forfremmelseskonsulent og dennes stedfortræder i Forfremmelsesrådet. Konsulenten har en vigtig rolle i at rådgive myndighederne om apoteksansøgernes egnethed, i rådgivning af potentielle ansøgere og i at gøre unge farmaceuter interesserede i et målrettet karriereforløb i apotekssektoren.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF