Politikpapirer

Apotekerne skal ledes af kompetente farmaceuter

Det mener apotekerne om udnævnelse af apotekere


Apotekeren ejer selv sit apotek, men er en del af sundhedssektoren. Det er staten, der regulerer apotekerne gennem et bevillingssystem og en række faste krav. På den måde sikres faglighed, uvildighed og tilgængelighed.

For at blive apoteker skal en farmaceut udnævnes af Lægemiddelstyrelsen. Udnævnelsesproceduren skal sikre det bedste match mellem ansøger og den konkrete bevilling. Lægemiddelstyrelsen rådgives af et Forfremmelsesråd om, hvorvidt den enkelte ansøger er egnet til at drive det pågældende apotek.

Der skal udnævnes apotekere med solide kompetencer, der kan lede og udvikle apotekerne.

Apotekerforeningen arbejder for, at Forfremmelsesrådets betydelige sektorkendskab skal nyttiggøres i myndighedernes prioritering af, hvem der skal udnævnes til den ledige bevilling.

Apotekerforeningen arbejder for, at udnævnelsesforløbet professionaliseres og bliver mere gennemsigtigt for ansøgere til ledige apoteker. Derfor bør udnævnelsesforløbet tilnærmes et traditionelt ansættelsesforløb med samtaler, indhentning af referencer, cases og test med en rekrutteringskonsulent.

Udnævnelsesforløbet skal både sikre, at myndighederne får et bredt dækkende beslutningsgrundlag, og at ansøgeren har adgang til et realistisk og objektivt billede af den ledige bevillings tilstand og økonomi på ansøgningstidspunktet.

Apotekerforeningen arbejder for, at der i sektoren løbende uddannes kvalificerede apoteksansøgere blandt andet via attraktive karriereveje og for, at det er muligt for en dygtig farmaceut at kvalificere sig til at opnå en apotekerbevilling.

Apotekerforeningen arbejder for, at udnævnelsesforløbet sikrer, at nye apotekere har forståelse for apotekssektorens særlige regulering og rolle i samfundet.

Baggrund

1. juli 2015 trådte en moderniseret apotekerlov i kraft. Som en naturlig konsekvens er udnævnelsesproceduren blevet justeret.

Apotekerforeningen har en forfremmelseskonsulent og dennes stedfortræder i Forfremmelsesrådet. Konsulenten har en vigtig rolle i at rådgive myndighederne om apoteksansøgernes egnethed, i rådgivning af potentielle ansøgere og i at gøre unge farmaceuter interesserede i et målrettet karriereforløb i apotekssektoren.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF