Borgere, der kommer på apoteket med akutte problemer indenfor visse områder skal kunne få hjælp til hurtig opstart af behandling med receptpligtige lægemidler

Det mener apotekerne om opstart af behandling på apoteket


Borgere, der kommer på apoteket med akutte problemer som børneorm eller klamydia skal kunne få hjælp til hurtig opstart af behandling, når de ikke kan komme i kontakt med egen læge.

I dag henviser apoteket til vagtlægen, der ofte skriver en recept uden at se borgeren.

Siden den 1. juli 2019 har borgerne kunnet få genordineret visse lægemidler på apotek. En naturlig udvidelse af den ordning er farmaceutisk ordination. Så kan apoteket også hjælpe borgere i gang med visse behandlinger, når de ikke kan få fat i lægen.

Med en afgrænsning til udvalgte lægemidler og med udgangspunkt i retningslinjer fastlagt i godkendte protokoller kan der etableres en fagligt forsvarlig ordning, hvor apotekets behandlerfarmaceuter kan hjælpe borgeren og aflaste især vagtlægerne.

Behandling mod klamydia ordineres i dag i høj grad på baggrund af testresultater. I takt med at test for forskellige sygdomme forfines og bliver mere sikre, kan der udvikles retningslinjer for opstart af flere behandlinger på baggrund af testresultater.

Muligheden for opstart af behandling på apotek kendes i forskellige udgaver fra andre lande, herunder Storbritannien, USA og Canada og kaldes nogle steder for farmaceutisk ordination.

Farmaceutisk ordination beskrives nærmere i Lægemiddelstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds rapport ’Udlevering af receptpligtige lægemidler. Mulige modeller for farmaceuters og farmakonomers udlevering af receptpligtige lægemidler uden recept’ offentliggjort i oktober 2017. Her omtales fem forskellige modeller for apotekspersonalets mulighed for udlevering af receptpligtige lægemidler. Ovenstående forslag indgår i rapporten.

Baggrund

Som opfølgning på apotekerloven fra 2015 har Folketinget vedtaget en lov om opgavespecifik autorisation som behandlerfarmaceut. Det betyder, at farmaceuter ansat på apotek, som har opnået opgavespecifik autorisation som behandlerfarmaceut kan genordinere visse lægemidler og ordinere tilskud til dosispakket medicin. En naturlig udvidelse af den ordning er farmaceutisk ordination af simple behandlinger.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF