Borgere i landdistrikter har krav på samme kvalitet og muligheder på sundhedsområdet som resten af landet

Det mener apotekerne om sundhed i hele landet


Borgerne i landdistrikter bruger i gennemsnit mere medicin end i resten af landet. Det skyldes, at der bor mange ældre, og at der er flere kortuddannede. Det er derfor vigtigt, at der er gode lokale sundhedstilbud tæt på borgerne, og at der fortsat er god adgang til rådgivning og vejledning om medicin lokalt.

Apotekerne foreslår, at mulighederne for at få medicinsamtaler særligt synliggøres over både borgere og øvrigt sundhedspersonale i landdistrikter og yderområder – inklusive på bosteder, misbrugscentre og kriminalforsorg.

Alle borgere i hele landet har krav på samme gode kvalitet og muligheder på sundheds- og medicinområdet. Det gælder også borgere i landdistrikter

Med apotekerloven fra 2015 blev det sikret, at apoteksfilialer, der opfyldte et særligt forsyningsmæssigt behov, kunne opretholde tilskud, hvis de lå mere end 10 km fra nærmeste apotek. Nogle apoteker hedder supplerende enheder, og set fra kundens side kan de det samme, som en filial. Alligevel mister de alle tilskuddet, uanset afstanden til nærmeste andet apotek. Apotekerne foreslår, at loven justeres, så filialer og supplerende enheder sidestilles af hensyn til apoteksdækningen i landdistrikter og yderområder.

Når der er langt til hospitaler og læger vil det være en stor hjælp i nærområder, hvis apoteket kan hjælpe med: udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin, opstart af simple behandlinger på visse områder og regulering af medicinsk behandling hos patienter med kronisk sygdom.

Der skal gøres en særlig indsats, som sikrer, at der er tilstrækkeligt med sundhedspersonale i landdistrikter og yderområder.

Baggrund

Op imod 100.000 indlægges hvert år grundet problemer med deres medicin. Hver fjerde indbygger i yderkommuner bruger mere end fem slags receptpligtig medicin. Til sammenligning er det kun hver niende københavner, der bruger mere end fem slags receptpligtig medicin. Patienter, der bruger mere end fem slags medicin, er i særlig risiko for at få problemer.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF