Borgere i landdistrikter har krav på samme kvalitet og muligheder på sundhedsområdet som borgere i resten af landet

Det mener apotekerne om lige adgang til sundhed i hele landet


Borgerne i landdistrikter bruger i gennemsnit mere medicin end i resten af landet. Det skyldes, at der bor mange ældre, og at der er flere kortuddannede. Det er derfor vigtigt, at der er gode lokale sundhedstilbud tæt på borgerne, og at der fortsat er god adgang til rådgivning og vejledning om medicin lokalt.

Alle borgere i hele landet har krav på samme gode kvalitet og muligheder på sundheds- og medicinområdet. Det gælder også borgere i landdistrikter

Med apotekerloven fra 2015 blev det sikret, at apoteker og apoteksfilialer, der opfylder særlige forsyningsmæssige behov, kan få tilskud. Det er med til at opretholde apoteker i landdistrikterne. Det er afgørende for forsyningssikkerheden, at kommende ændringer af apotekerloven også understøtter, at der skal være apoteker i hele landet. 

Mange apoteker i landdistrikterne er allerede under pres. Det skyldes, at apotekerne tjener mindre på at sælge medicin og rådgive om medicin. Og i yderområderne har apotekerne ikke samme muligheder som i byerne for at tjene pengeandre varer. Apoteker og apoteksfilialer i landdistrikterne oplever også i stigende grad rekrutteringsvanskeligheder.

Hvis danskerne fortsat skal have let adgang til medicin og rådgivning og en ensartet, høj kvalitet i hele landet, skal økonomimodellen justeres. Avancen skal i højere grad komme fra medicin og sundhedsfaglig rådgivning.

Så vil flere farmaceuter være interesserede i at drive apotek i landdistrikter og yderområder og tage del i udviklingen af det nære sundhedsvæsen.

Når der er langt til hospitaler og læger spiller apoteket en særlig vigtig rolle det kan være i forbindelse med vaccination og i forhold til generel sundhedsfaglig rådgivning. Her er det også relevant at udvikle og afprøve nye løsninger, apoteket kan hjælpe med udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin, medicingennemgang i samarbejde med lægen, opstart af simple behandlinger og opsporing af sygdom.


Det lokale apotek er mere end blot medicinsalg - og kan ikke erstattes med onlinehandel.

Baggrund

Hver fjerde indbygger i yderkommuner bruger mere end fem slags receptpligtig medicin. Til sammenligning er det kun hver niende københavner, der bruger mere end fem slags receptpligtig medicin. Patienter, der bruger mere end fem slags medicin, er i særlig risiko for at få problemer.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF