Politikpapirer

Brug af generiske navne ved ordination, afskaffelse af recepten og øget substitution vil forbedre medicinsikkerheden til gavn for borgeren

Det mener apotekerne om generisk ordination


Som det er i dag, fylder handelsnavnet for meget i dialogen mellem sundhedsvæsnet og borgere. Det øger risikoen for fejl, når medicinen udskrives, udleveres og senere håndteres.

Det skal være muligt for lægen at vælge generiske navne ved ordination. Lægen vil herved undgå at skulle tage stilling til et konkret handelsnavn, som alligevel substitueres på apoteket.

Brug af generiske navne ved ordination og på pakninger vil gøre kommunikationen på tværs af sundhedsvæsnet mere enkel til gavn for medicinsikkerheden


En ideel ordination vil bestå af generisk navn, styrke, dosering samt revurderingsdato og behandlingsvarighed. På den baggrund kan apoteket sammen med borgeren finde frem til den rette pakning efter gældende substitutionsregler.

Generiske navne på ordinationen vil også betyde, at det er det generiske navn, der fremgår af borgerens medicinliste i FMK. Det gør kommunikationen på tværs af sundhedsvæsenet mere enkel.

Personale, der dispenserer borgeres medicin, bruger tid på at kontrollere og opdatere handelsnavne på medicinlisten inden dispensering. Ved generiske navne på medicinlisten vil denne tid kunne bruges mere fornuftig.

Der arbejdes allerede på at lade apotekerne udlevere medicin ud fra aktuelle ordinationer i FMK og ikke ud fra recepter. Der er bred opbakning i sundhedsvæsenet til at tænke nyt. Dette er de første skridt mod øgede substitutionsmuligheder og generisk ordination.

Det generiske navn bør ligeledes fremstå mere tydeligt på lægemiddelpakningerne end handelsnavnene. Det vil gøre det nemmere at sammenligne lægemiddelpakninger og derved mindske risikoen for fejl- og dobbeltmedicinering.

Baggrund

I Danmark har vi i dag generisk substitution, som forpligter apotekeren til at tilbyde borgeren den billigste pakning af det ordinerede lægemiddel. Det er godt for samfundsøkonomien og for borgernes egen økonomi, men borgeren kan blive forvirret og risikerer fejlmedicinering, hvis sundhedspersonalet bruger forskellige navne om medicin med samme indholdsstof.

Med generisk ordination udleverer apoteket fortsat den billigste pakning af medicinen. Men konsekvent brug af navnet på indholdsstoffet mindsker borgerens forvirring og styrker medicinsikkerheden.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF