Politikpapirer

Brug af generiske navne ved ordination og udfasning af recepten vil forbedre medicinsikkerheden

Det mener apotekerne om generisk ordination

Som det er i dag, fylder handelsnavnet på medicinen meget i dialogen mellem sundhedsvæsnet og borgere. Men den samme medicin kan have mange handelsnavne. Det øger risikoen for fejl og misforståelser, både når medicinen udskrives, udleveres og senere håndteres.

Ved at lade lægen bruge det generiske navn ved ordination, kan en del af forvirringen undgås og medicinsikkerheden styrkes. Lægen undgår samtidig at bruge tid på at tage stilling til et konkret handelsnavn, som alligevel substitueres til den billigste variant på apoteket.


Brug af generiske navne ved ordination og på pakninger vil gøre kommunikationen på tværs af sundhedsvæsnet mere enkel til gavn for medicinsikkerheden

Generisk navn på ordinationen vil også betyde, at det er det generiske navn, der ses i FMK. Det gør kommunikationen på tværs af sundhedsvæsenet mere enkel. Personale, der dispenserer borgeres medicin, behøver heller ikke at bruge tid på at kontrollere og opdatere handelsnavne på medicinlister, inden medicinen dispenseres.


Det generiske navn bør samtidig fremstå mere tydeligt på lægemiddelpakningerne end handelsnavnet. Så bliver det nemmere at sammenligne lægemiddelpakninger fra forskellige producenter og risikoen for fejl- og dobbeltmedicinering reduceres.


På sigt skal recepten udfases helt, så apoteket i stedet anvender oplysninger fra lægemiddelordinationen ved udlevering. En sådan model beskrives og analyseres i øjeblikket af Sundhedsdatastyrelsen. Apotekerne bakker op om modellen, der vil forbedre medicinsikkerheden.


I den foreslåede model behøver lægen ikke længere at tage stilling til den konkrete pakningsstørrelse og antallet af udleveringer. Det vil aflaste lægerne og afhjælpe en del af problemerne med restordrer og forsyningssvigt og mindske medicinspild.

Baggrund

I Danmark har vi i dag generisk substitution, hvor apotekerne skal tilbyde borgeren den billigste pakning af det ordinerede lægemiddel. Det er godt for samfundsøkonomien og for borgernes økonomi. Men borgeren kan blive forvirret og risikerer fejlmedicinering, hvis sundhedspersonalet bruger forskellige navne om medicin med samme indholdsstof.

Med generisk ordination udleverer apoteket fortsat den billigste pakning af medicinen. Men konsekvent brug af navnet på indholdsstoffet mindsker borgerens forvirring og styrker medicinsikkerheden.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF