Kommunerne skal bruge apotekernes viden om medicin langt mere til gavn for borgerne

Det mener apotekerne om samarbejde mellem apotek og kommune om bedre medicinsikkerhed på plejehjem og bosteder


Personalet på plejehjem og bosteder har et stort ansvar for medicinhåndtering. Men kompetencerne til at løfte opgaverne er ikke altid til stede, og der opstår utryghed, fejl og utilsigtede hændelser.

Apotekerne har en helt særlig viden om medicin og kan gennem undervisning øge medicinkompetencerne hos personale, der håndterer borgeres medicin, sundhedsfagligt personale såvel som pædagogisk personale. Undervisningen er praksisnær og giver personalet en bedre forståelse for den medicinske behandling og de sundhedsfaglige opgaver.

Apotekerne kan hjælpe med at øge medicinsikkerheden og forbedre medicinhåndteringen i social- og sundhedssektoren. Brug af apotekernes kompetencer skal udbredes til alle landets kommuner.

Apoteket kan også gennem kvalitetssikring af medicinhåndtering forbedre procedurer og arbejdsgange for medicinhåndtering.

Brug af apotekets medicinkompetencer øger medicinsikkerheden for borgerne og er med til at sikre, at personalet har forudsætninger for at forebygge fejl og indlæggelser. Op mod 40 pct. af alle indlæggelser af ældre på medicinske afdelinger er medicinrelaterede.

Samarbejde mellem apotek og kommune om undervisning og kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. Men omfanget er begrænset, varierer fra kommune til kommune og er ofte knyttet op på tidsbegrænsede puljer og projekter.

Der er et stort potentiale i større udbredelse. Alle relevante medarbejdere i social- og sundhedssektoren bør have mulighed for opkvalificering af deres medicinkompetencer.

Baggrund

Apotekerne har et velafprøvet og opdateret undervisningsmateriale samt beskrevne kvalitetssikringsydelser til brug for personale, der håndterer borgeres medicin. Samarbejde med det lokale apotek giver praksisnære forløb, hvor også personalet i kommunerne finder det nyttigt at have et kendt netværk på apoteket ved medicinspørgsmål i hverdagen.

Frem mod foråret 2023 leverer apoteker undervisningsforløb samt supplerende ydelser i 21 kommuner - til gavn for det kommunale personales medicinkompetencer samt medicinsikkerheden. Indsatsen er igangsat med ønsket om at udbrede samarbejdet og vise gevinsten ved at nyttiggøre apotekernes medicinkompetencer.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF