Kommunerne skal bruge apotekernes viden om medicin langt mere til gavn for borgerne

Det mener apotekerne om samarbejde mellem apotek og kommune om bedre medicinsikkerhed på plejehjem og bosteder

Det er et stort ansvar, at stå for medicinhåndtering på plejehjem, bosteder og i hjemmeplejen. Kompetencerne til at løfte opgaverne er ikke altid til stede, og så kan der opstå utryghed, fejl og utilsigtede hændelser.

Apotekerne kan gennem undervisning øge medicinkompetencerne hos sundheds- og plejepersonale, der håndterer borgeres medicin. Undervisningen er praksisnær og giver personalet en bedre forståelse for den medicinske behandling og de sundhedsfaglige opgaver.

Apotekerne kan hjælpe med at øge medicinsikkerheden i social- og sundhedssektoren. En arbejdsgruppe nedsat som opfølgning på den politiske aftale om en sundhedsreform anbefaler, at flere kommuner gør brug af tilbud om undervisning om sikker medicinhåndtering.

Undervisningen er med til at sikre, at personalet har forudsætninger for at forebygge fejl og indlæggelser og øger medicinsikkerheden for borgerne. Op mod 40 pct. af alle indlæggelser af ældremedicinske afdelinger er medicinrelaterede.

Apoteket kan også gennem kvalitetssikring af medicinhåndtering forbedre procedurer og arbejdsgange for medicinhåndtering.


Samarbejde mellem apotek og kommune om undervisning og kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. Men omfanget er begrænset, varierer fra kommune til kommune og er ofte knyttet op tidsbegrænsede puljer og projekter. I 2023 har medarbejdere fra 20 kommuner modtaget undervisning fra apoteket som led i en indsats for udbredelse af ordningen. Evalueringerne er gode.


Der er et stort potentiale i større udbredelse. Alle relevante medarbejdere i social- og sundhedssektoren bør have mulighed for opkvalificering af deres medicinkompetencer.

Baggrund

Apotekerne har et velafprøvet og opdateret undervisningsmateriale samt beskrevne kvalitetssikringsydelser til brug for personale, der håndterer borgeres medicin. Samarbejde med det lokale apotek giver praksisnære forløb, hvor også personalet på plejehjem og bosteder samt i hjemmeplejen finder det nyttigt at have et kendt netværk på apoteket ved medicinspørgsmål i hverdagen.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF