Stort potentiale for at dosispakket medicin kan øge medicinsikkerheden og frigive plejeressourcer

Det mener apotekerne om maskinelt dosispakket medicin


Mange ældre og helbredssvage borgere, der er en del af den kommunale plejeomsorg, har vanskeligt ved at håndtere deres medicin korrekt. Derfor har plejepersonale på plejehjem, bosteder og i hjemmeplejen næsten altid haft dispensering af medicin som en fast opgave.

Maskinel dosispakning af medicin på apoteket kan reducere antallet af medicinfejl. Samtidig kan mere dosispakning af medicin frigive plejepersonale til patientnære plejeopgaver.

Medicinfejl optræder for ofte, når medicin til borgere, der bruger meget forskellig medicin, doseres manuelt.

  • Maskinel dosispakning reducerer antallet af medicinfejl fra 18.000-40.000 fejl per million manuelle dispenseringer til kun 2 fejl per million dosisposer.
  • Maskinelt dosispakket medicin øger medicinsikkerheden og medicinefterlevelsen og mindsker medicinspild. Samtidig frigiver dosispakket medicin knappe plejeressourcer, som i stedet kan anvendes til patientnære plejeopgaver. 
  • Danmark halter bagud i brugen af maskinel dosispakning af borgeres medicin i forhold til nabolandene.
  • Maskinel dosisdispensering kan frigøre 600 årsværk på plejecentre samt i hjemme- og sygeplejen på mellemlangt sigt – og 900 årsværk på langt sigt. Det viser en analyse fra KL og Danske Regioner.
  • Omfanget af dosis kan øges, hvis kommunernes medicin-ansvarlige får mulighed for at bevilge tilskud til dosispakket medicin for borgere, der kan have gavn heraf.
 

Baggrund

Siden 2002 har det været muligt at erstatte manuel ophældning af medicin med maskinelt dosispakket medicin fra et af landets otte dosispakkeapoteker. Medicinen pakkes i små poser til hvert indtagelsestidspunkt, og den leveres fra borgerens eget apotek i ruller til 14 dage ad gangen. Dosisrullen gør det nemmere for borgeren at huske at indtage den rette medicin på det rigtige tidspunkt. Og plejepersonalet skal ikke bruge tid på optælling af tabletter. Erfaringer fra Aalborg kommune viser, at manuel optælling af tabletter koster 13 timer årligt pr. borger.

Siden 2012 er antallet af brugere af maskinelt dosispakket medicin faldet fra over 60.000 til cirka 40.000 borgere i 2023. Årsagen var især manglende it-understøtning af dosispakning. Men det er nu løst via dosismodulet i Det fælles Medicinkort (FMK).
 
Hvis vi i Danmark dosispakkede medicin i samme udstrækning som i Sverige, ville 100.000 flere danskere få maskinelt dosispakket medicin.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF