Politikpapirer

Medicinens effekt skal stå mål med prisen – både på sygehuse og på apoteker

Det mener apotekerne om prioritering af medicin


For at få mest sundhed for pengene, må der prioriteres. Det gælder både apoteksmedicin og sygehusmedicin. Ny sygehusmedicin bør kun bruges, hvis effekten står mål med prisen.

Den enkelte sundhedsperson skal ikke stå alene med ansvaret for at prioritere. Medicinrådet skal bidrage til at sikre, at pengene bliver brugt, hvor de gør bedst nytte.

Vi kan få mere sundhed for pengene, hvis vi prioriterer mellem medicin – både på sygehuse og på apoteker. Så kan vi behandle flere mennesker bedre for de samme penge.

Ofte har den nyeste medicin kun marginalt bedre effekt end den næstnyeste. Men prisen er typisk markant højere. Derfor kan man få mere sundhed for de samme penge, hvis man ser på forholdet mellem effekt og pris.

Myndighederne prioriterer allerede i dag, når det gælder medicin på apoteket. Patienterne kan ikke få medicintilskud til alle typer ny medicin på apoteket. Der er kun tilskud til den medicin, hvor effekten står mål med prisen. På den måde får man større effekt for pengene ved at prioritere.

På samme måde prioriterer sygehusene i dag mellem forskellige undersøgelser og behandlinger for at få flest patienter behandlet bedst muligt.

Medicinrådet skal bidrage til et bedre grundlag for at vurdere om ny medicins mereffekt i forhold til eksisterende behandlinger står mål med prisen.

Baggrund

Budgetter sætter en grænse for, hvor mange penge, der kan bruges på sundhed. Derfor må der prioriteres. Ved at sammenligne behandlinger kan man vælge at bruge pengene der, hvor de giver mest sundhedsmæssig værdi.

Alternativet til at bruge den nyeste medicin er ikke, at patienterne ikke behandles. Alternativet kan være at behandle med den næstnyeste, men stadig gode, medicin. De sparede penge kan bruges på andre behandlinger med en høj effekt. Udgangspunktet bør være rationel farmakoterapi.

Det er vigtigt, at der er bred opbakning i samfundet bag en åben og uvildig prioritering. Medicinrådet i Danmark påbegyndte sit arbejde i 2017 og arbejder ud fra syv principper for prioritering, som alle Folketingets partier vedtog i 2016.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF