Politikpapirer

Medicinsikkerheden skal styrkes i alle dele af sundhedssektoren

Det mener apotekerne om medicinsikkerhed


Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Forkert brug af medicin antages hvert år at resultere i 100.000 indlæggelser og op mod 5.000 dødsfald.

Medicinfejl opstår alle steder i sundhedssektoren. Utilsigtede hændelser med medicin udgør i dag den største andel af rapporteringer til Styrelsen for Patientsikkerhed.

Lad os få et fælles ambitiøst mål i sundhedssektoren om øget medicinsikkerhed og færre medicinfejl.

For at samle og styrke arbejdet for øget medicinsikkerhed bør sundhedssektoren have et fælles mål om færre medicinfejl.

WHO lancerede i marts 2017 en verdensomspændende indsats ”Medication without harm”, der skal øge sikkerheden omkring medicinering. Målet er at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022.

Danmark bakker op om initiativet med samarbejdet ”Medicin uden skade”. Apotekerne opfordrer til, at målet om en halvering af medicinfejl inden år 2022 bliver et fælles officielt mål for sundhedssektoren.

 
Apotekerne har en særlig viden om medicin og kan være med til at løse mange medicinproblemer. Apotekerne har erfaringer med medicingennemgang og med undervisning af plejepersonale i medicinhåndtering og kan samarbejde med sygehuse om medicinsikre sektorovergange.

Baggrund

Initiativet ”Medicin uden skade” koordineres af Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Der er nedsat en programkomite, som har repræsentation fra en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, herunder også apotekerne.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF