Patienter i ambulant behandling skal have mulighed for at hente deres sygehusmedicin på det lokale apotek

Det mener apotekerne om udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin fra private apoteker


En del medicin udleveres i dag vederlagsfrit fra sygehusenes ambulatorier og afdelinger til ambulante patienter, der ikke er indlagt, men stadig er i sygehusbehandling. Mange af disse patienter er i stabil behandling og har ikke behov for tæt styring af medicineringen.

For at gøre det lettere for patienterne og aflaste sygehusene skal borgere, der ønsker det, have mulighed for at hente deres sygehusmedicin på et lokalt apotek. Det vil spare mange patienter for meget transport og give dem større fleksibilitet.

Udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin via apoteket er et godt eksempel på en opgave, der kan flyttes fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen til gavn for borgerne og som aflastning af sygehuspersonalet.

Så kan personalet på sygehusafdelingerne koncentrere sig om patienter, der har behov for konsultation i forbindelse med medicinudlevering.

Samtidig undgår patienterne at skulle opbevare store mængder medicin, og spild af medicin i forbindelse med ændringer i medicineringen eller ved dødsfald reduceres.

I Irland har der siden 1996 eksisteret en ordning, hvor patienter i behandling med højt specialiserede lægemidler som kemoterapi, immunterapi og visse biologiske lægemidler kan afhente deres medicin på apoteker uden for hospitalerne. Det er hospitalet, der udskriver medicinen og får patienten med i ordningen. Medicinen betales af det offentlige, og apoteket modtager honorar.

Baggrund

Der er i dag flere ordninger med vederlagsfri udlevering fra apoteker. Behandling af multiresistente stafylokokker (MRSA), lægemidler til udrensning før koloskopi og medicin mod COVID-19 udleveres fra apotekerne efter aftale med regionerne. I Region Syddanmark er der en aftale for patienter med prostatakræft.

Hvis flere skal have mulighed for at hente deres vederlagsfri medicin på det lokale apotek fremfor på et sygehus, skal apotekerne og regionerne finde løsninger i fællesskab. Det har regionerne ikke vist interesse for. En arbejdsgruppe under Sundhedsministeriet så i 2019 på forskellige muligheder, uden at der kunne opnås enighed om en ordning.

I 2022 har ”Vælg Klogt” offentliggjort en anbefaling om, at man skal undgå, at patienter skal møde fysisk op på hospitalet for at hente vederlagsfri medicin, når hverken patient eller behandler ser behov for fremmøde. Anbefalingen ses her. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF