Patienter i ambulant behandling skal have mulighed for at hente deres sygehusmedicin på det lokale apotek

Det mener apotekerne om udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin fra private apoteker


En del medicin udleveres i dag vederlagsfrit fra sygehusenes ambulatorier og specialafdelinger til ambulante patienter, der ikke er indlagt. Mange af disse patienter er i stabil behandling og har ikke behov for tæt styring af medicineringen eller overvågning ved indtagelse.

For at gøre det lettere for patienterne og aflaste sygehusene skal borgere, der ønsker det, have mulighed for at hente deres sygehusmedicin på et lokalt apotek. Det vil spare mange patienter for meget transport og give dem større fleksibilitet.

Udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin via apoteket er et godt eksempel på en opgave, der kan flyttes fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen til gavn for borgerne og som aflastning af sygehuspersonalet.

Så kan personalet på sygehusafdelingerne koncentrere sig om patienter, der har behov for konsultation i forbindelse med medicinudlevering.

Samtidig undgår patienterne at skulle opbevare store mængder medicin, og spild af medicin i forbindelse med ændringer i medicineringen eller ved dødsfald reduceres.

I Irland har der siden 1996 eksisteret en ordning, hvor patienter i behandling med højt specialiserede lægemidler som kemoterapi, immunterapi og nu også biologiske lægemidler – der ofte er meget dyre – kan afhente deres medicin på apoteker uden for hospitalerne. Det er hospitalet, der udskriver medicinen og sikrer, at patienten kommer med i ordningen. Medicinen betales af det offentlige, og apoteket modtager honorar i stedet for den traditionelle avance.

Baggrund

I apotekernes seneste økonomiaftale med Sundhedsministeriet er de første linjer lagt til et nyt tilbud om udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin fra private apoteker.

Sundheds- og Ældreministeriet står i spidsen for sammen med Danske Regioner og Danmarks Apotekerforening at se på muligheden for en sådan ordning. Arbejdet forventes afsluttet i 2019.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF