Patienter i behandling med sygehusmedicin skal have mulighed for at hente deres medicin på det lokale apotek

Det mener apotekerne om udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin fra private apoteker


En del medicin udleveres i dag vederlagsfrit fra sygehusenes ambulatorier og afdelinger til ambulante patienter, der ikke er indlagt, men stadig er i sygehusbehandling. Mange af disse patienter er i stabil behandling og har ikke behov for tæt styring af medicineringen.

For at gøre det lettere og mere fleksibelt for patienterne og aflaste sygehusene skal borgere, der ønsker det, have mulighed for at hente deres sygehusmedicin på et lokalt apotek.

Udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin på det lokale apotek er et godt eksempel på en opgave, der kan flyttes fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen til gavn for borgerne og som aflastning af sygehuspersonalet

Så kan personalet på sygehusafdelingerne koncentrere sig om patienter, der har behov for konsultation i forbindelse med medicinudlevering. Samtidig undgår patienterne at skulle opbevare store mængder medicin, og spild af medicin i forbindelse med ændringer i medicineringen eller ved dødsfald reduceres.

Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Apotekerforeningen anbefalede i juni 2023, at der findes modeller, der muliggør udlevering af sygehusmedicin fra lokale apoteker. Der er udsigt til, at Apotekerloven nu ændres, så det bliver muligt for regionerne at indgå aftaler med apotekerne om udlevering lokalt.

Ændringen skal udelukkende omfatte patienter og lægemidler, der også i dag er en del af ordningen med udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin. Ellers vil sygehusene blive påført øgede udgifter og komme til at overtage behandlingen af flere borgere. Det er ikke hensigten med ændringen.

I Irland findes der – som eksempel - en ordning, hvor patienter i behandling med en række lægemidler, der tidligere blev udleveret fra hospitaler, kan afhente deres medicin apoteker uden for hospitalerne. Det er hospitalet, der udskriver medicinen og får patienten med i ordningen. Medicinen betales af det offentlige, og apoteket modtager honorar.

Baggrund

Der er i dag flere ordninger med vederlagsfri udlevering fra apoteker. Behandling af multiresistente stafylokokker (MRSA), lægemidler til udrensning før koloskopi og medicin mod COVID-19 udleveres fra apotekerne efter aftale med regionerne. 

Hent politikpapiret i printvenlig PDF