Politikpapirer

Patientsikkerheden skal styrkes via FMK

Det mener apotekerne om FMK – Fælles Medicinkort


Alle, der har en rolle i borgernes behandling og brug af medicin, skal gøre brug af FMK. Apoteket er en naturlig bruger af FMK. Det gælder også praktiserende læger, speciallæger, sygehuse og plejepersonale i kommunerne.
 

FMK giver sundhedspersonalet et fælles overblik over borgernes medicin og recepter og dermed et bedre grundlag at rådgive ud fra. Men FMK er kun stærkt som det svageste led. Derfor er det er afgørende, at alle parter bruger og løbende opdaterer data.

Apoteket skal i dag have samtykke fra borgerne for at se oplysninger i FMK. For at forbedre patientsikkerheden bør apotekerne have en mere direkte adgang til oplysningerne i FMK. Så kan apoteket for eksempel se, om der er dobbeltordinationer eller uhensigtsmæssig brug af flere forskellige slags medicin.

Alle sundhedspersoner har ansvar for, at oplysninger i FMK altid er ajourførte, så de kan bruges til at give borgerne den bedste behandling.

FMK skal understøtte, at der kun kan udleveres lægemidler ud fra den aktuelle ordination. Derfor skal recepten på sigt udfases, så apoteket i stedet anvender oplysninger direkte fra lægemiddelordinationen. En sådan model beskrives og analyseres i øjeblikket af Sundhedsdatastyrelsen. Apotekerne bakker op om modellen.

Det skal også være muligt at ordinere behandling med andet end lægemidler i FMK. For eksempel bør ernæring til særlige medicinske formål kunne ordineres og udleveres via FMK.

Baggrund

Det Fælles Medicinkort, FMK, drives af staten. FMK indeholder oplysninger om alle borgeres lægemiddelordinationer, recepter og aktuelle behandling med medicin.

Fejl i medicineringen er et stort problem. Mange af fejlene skyldes manglende overblik over, hvilken medicin der er udskrevet og udleveret til borgeren. Det Fælles Medicinkort (FMK) skaber grundlaget for, at alle sundhedspersoner kan dele de samme ajourførte oplysninger om borgerens medicin.

I dag er mere end 99 pct. af alle recepter elektronisk oprettet i FMK. Anvendelse af papir-, telefon- og faxrecepter er begrænset til et minimum og er kun undtagelsesvist tilladt.

Apotekerne anvender FMK ved udlevering af medicin og til rådgivning om lægemiddelrelaterede problemer.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF