Politikpapirer

Patientsikkerheden skal styrkes via FMK

Det mener apotekerne om FMK – Fælles Medicinkort

 
Alle, der har en rolle i borgernes behandling og brug af medicin, skal gøre brug af FMK. Apoteket er en naturlig bruger af FMK. Det gælder også praktiserende læger, speciallæger, sygehuse og plejepersonale i kommunerne.

FMK giver sundhedspersonalet et fælles overblik over borgernes medicin og recepter og dermed et bedre grundlag at rådgive ud fra. Apotekspersonalet kan blandt andet se, om der er dobbeltordinationer eller uhensigtsmæssig brug af flere forskellige slags medicin.

FMK skal understøtte, at der kun kan udleveres lægemidler på aktive behandlinger. Når en lægemiddelbehandling ændres eller afsluttes, skal tilhørende recepter også automatisk ændres eller afsluttes.Alle sundhedspersoner har ansvar for, at oplysninger i FMK altid er ajourførte, så de kan bruges til at give borgerne den bedste behandling.

FMK er kun så stærkt som det svageste led. Det er afgørende, at alle parter bruger og løbende opdaterer data.
FMK skal understøtte, at der kan udleveres lægemidler ud fra den aktuelle ordination. På sigt kan recepten udfases, og lægemiddelordinationens oplysninger kan anvendes.

Baggrund

Det Fælles Medicinkort, FMK, drives af staten. FMK indeholder oplysninger om alle borgeres lægemiddelordinationer, recepter og aktuelle behandling med medicin.

Fejl i medicineringen er et stort problem. Mange af fejlene skyldes manglende overblik over, hvilken medicin der er udskrevet og udleveret til borgeren. Det Fælles Medicinkort (FMK) skaber grundlaget for, at alle sundhedspersoner kan dele de samme ajourførte oplysninger om borgerens medicin.

I dag er mere end 99 pct. af alle recepter elektronisk oprettet i FMK. Anvendelse af papir-, telefon- og faxrecepter er begrænset til et minimum og er kun undtagelsesvist tilladt.

Apotekerne anvender FMK ved udlevering af medicin og til rådgivning om lægemiddelrelaterede problemer. Apotekerne skal derfor have adgang til de oplysninger, som er relevante for god rådgivning, og som fremmer sikker lægemiddelanvendelse.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF