Politikpapirer

Vaccination på apoteket løfter folkesundheden

Det mener apotekerne om vaccination på apoteket


Vaccination er en naturlig del af et apoteks sundhedsydelser. I dag tilbyder de fleste apoteker vaccination mod influenza og pneumokok. Hertil kommer, at nogle apoteker tilbyder rejsevaccinationer.

Erfaringerne viser, at når apotekerne tilbyder vaccination, bliver flere vaccineret. Dels fordi vaccination på apotek øger tilgængeligheden til ydelsen, dels fordi apotekerne informerer om det gavnlige i at blive vaccineret.

Apotekerne vil bidrage til at 75 procent af borgere i risikogrupper vaccineres imod influenza.

Apotekernes vaccinationsindsats bidrager til at forebygge sygdomme. Fx bidrager apotekerne til at Danmark kommer tættere på den officielle målsætning om, at 75 procent af dem, der risikerer at blive alvorligt syge af influenza bliver vaccineret.

Apotekspersonalet, der vaccinerer, er uddannet og certificeret til opgaven. Vaccinationen foretages på delegation af en læge.

Det nationale vaccinationsprogram bør udvides, og apotekerne vil også løbende udvide porteføljen af vacciner, som tilbydes på apoteket.

På sigt bør farmaceuter og farmakonomer ansat på apotek have ret til selvstændigt at vaccinere imod udvalgte sygdomme.

Baggrund

Vaccination mod smitsomme sygdomme er en grundpille i det nationale infektionsberedskab. Vaccinationer forebygger sygdom, nedbringer smitterisikoen og reducerer alvorligheden af sygdommen, hvis man bliver ramt.

Apotekerne har de seneste år oprustet på området og stadigt flere apoteker tilbyder at vaccinere. Denne udvikling flugter med udviklingen i flere andre lande, hvor apotekerne i lande som Storbritannien, USA, Australien, Irland, Portugal og Schweiz vaccinerer mod bl.a. influenza. Erfaringerne fra disse lande viser, at flere borgere tager imod tilbuddet om vaccination, især i de mest sårbare målgrupper, når apoteket tilbyder vaccination.

Allerede tidligt i vaccinationssæsonen 2020 har apotekerne vaccineret omkring 200.000 borgere mod cirka 120.000 i den foregående sæson.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.