Politikpapirer

Vaccination på apoteket bidrager til, at flere bliver vaccineret

Det mener apotekerne om vaccination på apoteket


I Danmark tilbyder de fleste apoteker, at borgere kan blive vaccineret mod influenza på apoteket. Vaccination på apotek øger tilgængeligheden til vaccination og bidrager til, at flere bliver vaccineret.

Apotekerne informerer borgere i risikogrupperne om Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende vaccination og bidrager til, at også de lade sig vaccinere.

Apotekerne vil bidrage til at 75 procent af borgere i risikogrupper vaccineres imod influenza.

Vaccination på apoteket skaber gevinster for både den enkeltes sundhed og trivsel og for samfundet.

Apotekspersonale, der vaccinerer, er uddannet og certificeret til opgaven. Vaccinationen foretages på delegation af en læge. For at leve op til den regel er apotekerne gået sammen i en erhvervsdrivende forening Apovac. Her er tilknyttet en læge, som delegerer vaccinationsretten til medarbejderne på apotekerne.

På sigt vil det være oplagt, at farmaceuter og farmakonomer ansat på apotek kan opnå opgavespecifik autorisation til selvstændigt at vaccinere imod udvalgte sygdomme

Baggrund

Influenza er en smitsom virusinfektion, som kan ramme alle mennesker. Op mod 1 million borgere smittes i Danmark ved influenzaepidemier, og hvert år dør i gennemsnit ca. 1-2.000 borgere i Danmark af komplikationer som følge af influenza.

Influenzavaccination anbefales til borgere på 65 år eller derover, samt borgere med visse kroniske sygdomme. WHO og EU har en målsætning om, at 75% af borgere på 65 år eller derover bliver vaccineret mod influenza. I sæson 2018/2019 var vaccinationsraten for ældre over 65 år på 52 procent i Danmark. I 2019 blev over 120.000 borgere vaccineret på apoteket. Tidligere opgørelser har vist, at godt 1/3, som modtog vaccination på apoteket, ikke tidligere var vaccineret mod influenza.

I flere andre lande som Storbritannien, USA, Australien, Irland, Portugal og Schweiz vaccinerer apoteket aktivt mod bl.a. influenza. Erfaringerne viser, at flere borgere tager imod tilbuddet om vaccination, især i de mest sårbare målgrupper, når apoteket tilbyder vaccination.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF.