En del medicin udleveres i dag vederlagsfrit fra sygehusenes ambulatorier og specialafdelinger til ikke-indlagte patienter. Mange af disse patienter er i stabil behandling og har ikke behov for tæt styring af medicineringen eller overvågning ved indtagelse.

Det bør være et tilbud til disse patienter, at de kan hente deres medicin på det lokale apotek. Det vil både være til gavn for patienterne, der får lettere adgang til medicinen i deres lokalområde, og være en aflastning af sygehusene, der kan koncentrere sig om patienter, der har behov for konsultation i forbindelse med medicinudlevering. Samtidig undgår patienterne at skulle opbevare store mængder medicin, og spild af medicin i forbindelse med ændringer i medicineringen eller ved dødsfald reduceres.

Udlevering af vederlagsfri sygehusmedicin via apoteket er et godt eksempel på en opgave, der kan flyttes fra hospitalerne ud i det nære sundhedsvæsen til gavn for borgerne og som aflastning af sygehuspersonalet.

I Irland har der siden 1996 eksisteret en ordning, hvor patienter i behandling med højt specialiserede lægemidler som kemoterapi, immunterapi og nu også biologiske lægemidler – der ofte er meget dyre – kan afhente deres medicin på apoteker uden for hospitalerne. Det er hospitalet, der udskriver medicinen og sikrer, at patienten kommer med i ordningen. Medicinen betales af det offentlige, og apoteket modtager honorar i stedet for den traditionelle avance.