I 2019 fik borgerne mulighed for at få genordineret visse lægemidler på apotek. En naturlig udvidelse af den ordning er farmaceutisk ordination af simple behandlinger. Så kan borgere, der kommer på apoteket med akutte problemer inden for visse områder – det kan eksempelvis gælde øjenbetændelse, børneorm eller klamydia – også få hjælp til hurtig opstart af behandling, når de ikke kan komme i kontakt med egen læge.

I dag henviser apoteket i disse tilfælde til vagtlægen, der ofte skriver en recept uden at se borgeren. Med en afgrænsning til udvalgte lægemidler og med udgangspunkt i retningslinjer fastlagt i godkendte protokoller kan der etableres en fagligt forsvarlig ordning, hvor apotekets behandlerfarmaceuter kan hjælpe borgeren og aflaste især vagtlægerne.

Behandling mod klamydia ordineres i dag i høj grad på baggrund af testresultater. I takt med at test for forskellige sygdomme forfines og bliver mere sikre, kan der udvikles retningslinjer for opstart af flere behandlinger på baggrund af testresultater.

Muligheden for farmaceutisk ordination kendes i forskellige udgaver fra andre lande, herunder Storbritannien, USA og Canada.

Apotekernes behandlerfarmaceuter skal kunne ordinere opstart af udvalgte, simple behandlinger for at aflaste især vagtlægeordningen og sikre en hurtig opstart af behandling.

Farmaceutisk ordination beskrives nærmere i Lægemiddelstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds rapport ’Udlevering af receptpligtige lægemidler. Rapport om mulige modeller for farmaceuters og farmakonomers udlevering af receptpligtige lægemidler uden recept’ offentliggjort i oktober 2017. Her omtales fem forskellige modeller for apotekspersonalets mulighed for udlevering af receptpligtige lægemidler.

Ovenstående forslag indgår i rapporten.