Lægemiddelstyrelsens og Styrelsen for Patientsikkerheds rapport om mulige modeller for farmaceuters og farmakonomers udlevering af receptpligtige lægemidler uden recept peger også på en mere vidtgående model, hvor farmaceuter i større omfang kan ordinere receptpligtige lægemidler og regulere den medicinske behandling.

I flere europæiske lande, herunder Storbritannien, har farmaceuter efter passende efteruddannelse og inden for visse rammer, mulighed for uafhængig ordinationsret 6 inden for definerede terapiområder. Det betyder, at farmaceuter har lov til at ordinere medicin til patienterne helt på linje med lægerne.

Ordningen betyder, at apotekets behandlerfarmaceuter har mulighed for at opstarte behandlinger, regulere patientens medicinske behandling, stoppe behandlinger og løbende monitorere, at behandlingen for den enkelte patient er mest optimal og resulterer i størst mulig behandlingseffekt.

Ordningen giver patienterne mulighed for at vælge en konsultation med en behandlerfarmaceut og mulighed for ordination af ny medicin eller regulering af den medicinske behandling. Dette kan aflaste lægerne og øge tilgængeligheden til lægemiddelfaglig ekspertise i alle dele af landet, også der hvor der er lægemangel.

Apotekernes behandlerfarmaceuter skal efter passende efteruddannelse kunne ordinere, regulere, stoppe og overvåge den medicinske behandling hos patienter med kronisk sygdom.