Sektorovergange giver ofte medicinproblemer. Det kan være i forhold til nye og ændrede behandlinger, forskelle på sortiment i primær og sekundærsektoren og tab af information, når flere sundhedsfaglige personer er inde over borgerens medicinering.

For at gøre det lettere at være patient og minimere risikoen for fejlmedicinering og dobbeltmedicinering skal apoteker og sygehuse arbejde tættere sammen om medicinsikre sektorovergange. Sygehuset skal sikre, at der skabes overblik over patientens medicinering ved indlæggelse, og apoteket skal sikre en medicinsikker udskrivelse ved at skabe overblik over patientens medicinering ved udskrivelse og have den nødvendige medicin klar til patienten.

En medicinsikker udskrivelse skal omfatte en medicinafstemning og en medicinsamtale med borgeren. Apotekets lægemiddelfaglige personale har et unikt kendskab til primærsektorens lægemiddelsortiment og udleverings-, substitutions- og tilskudsregler, som bør nyttiggøres. Samtidig kan erfaringer med medicinsamtaler om gode medicinvaner nyttiggøres. Medicinsamtalen kan både gives til patienten selv og til pårørende – gerne allerede mens patienten er på sygehuset.

Det Fælles Medicinkort (FMK) skal anvendes til at sikre, at eventuelle ændringer i borgerens medicinering under indlæggelsen formidles til relevante aktører i primærsektoren. Tæt samarbejde skal sikre, at aktuel medicin er tilgængelig i FMK tidsnok til, at apoteket kan udlevere medicin til patienten allerede på sygehuset eller ved levering i borgerens eget hjem.

Der er i dag private apoteker placeret på to sygehuse. Det giver muligheder for endnu tættere samarbejde end hidtil.