Plejepersonalet på plejehjem og bosteder står med et stort ansvar for medicinhåndtering og medicingivning. Men kompetencerne til at løfte opgaverne er ikke altid til stede. Der er gode erfaringer med tilbud, hvor lokale apoteker underviser og opkvalificerer sundhedsfagligt og pædagogisk personale. Der er erfaringer med samarbejder både om undervisning af plejepersonale og om kvalitetssikring af medicinhåndtering.

Målet er at øge personalets forståelse for den medicinske behandling og at opdatere personalets viden om medicin bl.a. med henblik på tidlig opsporing af problemer. Der er også fokus på i samarbejde med personalet at forbedre procedurer og arbejdsgange, så man opnår mere sikre medicineringsprocesser på stedet. Det kan betyde, at uhensigtsmæssigheder eller fejl undgås eller fanges tidligt. Det kan bidrage til at sænke antallet af medicinrelaterede indlæggelser.

Samarbejde mellem apotek og kommune om undervisning af plejepersonale og kvalitetssikring af medicinhåndtering har eksisteret i flere år. Men omfanget er begrænset, varierer fra kommune til kommune og er ofte knyttet op på puljer. Der er et stort potentiale i større udbredelse.

Det skal sikres, at plejepersonale og pædagogisk personale, der håndterer medicin, løbende modtager uddannelse i medicinhåndtering.

Konceptet ”Tjek på medicin” målrettet undervisning af pædagogisk personale er afprøvet og evalueret som en del af indsatsen ”I sikre hænder”.