700.000 borgere bruger mere end fem forskellige lægemidler og er dermed særligt udsatte for medicinproblemer. Det kan give så store udfordringer, at borgeren mister overblikket over sin medicin og har svært ved at efterleve behandlingsplanen. Det fører til genindlæggelser og mange kontakter med praktiserende læge.

Medicingennemgang er et vigtigt værktøj til at forbedre medicinsikkerheden for borgere, der bruger meget medicin. Medicingennemgang tilbydes i dag hos praktiserende læger i forskellige sammenhænge, på visse hospitaler i forbindelse med udskrivelse og fra flere kommuner, der selv har ansat farmaceuter eller samarbejder med lokale apoteker.

Der skal etableres en landsdækkende ordning for medicingennemgang til relevante patientgrupper, så tilbuddene til borgerne ikke er afhængige af puljer, og hvor i landet, patienten bor.

Det er til enhver tid den praktiserende læge, der er ansvarlig for den enkelte borgers medicinske behandling. Det er dog nødvendigt med et mere struktureret samarbejde om medicingennemgang, da de praktiserende læger ikke altid har ressourcer til systematisk at gennemgå alle patienters medicinering.

Apotekets farmaceuter kan bistå lægerne med en farmaceutisk medicingennemgang. Ved en farmaceutisk medicingennemgang vurderer en apoteksfarmaceut, om den medicinske behandling er hensigtsmæssig, om der er problemer med bivirkninger, og om medicinen bruges korrekt og sikkert. Farmaceuten videreformidler resultatet til den praktiserende læge, så de nødvendige ændringer kan blive gennemført.

Mange medicinfejl og dyre indlæggelser kan undgås, hvis medicingennemgang tilbydes mere systematisk.