Apotekerne leverer allerede nu dosispakket medicin. Medicinen pakkes på apoteket i store pakkeautomater under omhyggelig kontrol. Dosispakket medicin leveres i hygiejniske engangsposer i en rulle, hvor borgeren selv åbner poserne i den rækkefølge, medicinen skal tages. Der udleveres medicin til 14 dage ad gangen. På den måde undgår borgeren selv at skulle stå for at optælle tabletter, hvilket ellers er en kilde til fejl, især hvis vedkommende bruger mange forskellige slags medicin. Maskinel dosispakning frigør også ressourcer for plejepersonale, der kan bruge tiden bedre på pleje og omsorg.

Apotekerne kan bidrage ved at vurdere, implementere og servicere nye dispenseringsteknologier. Den nuværende dosispakketeknologi er kun velegnet til borgere i stabil medicinsk behandling. Det må forventes, at teknologien udvikler sig, så der også kan leveres dosismedicin til borgere, hvor doseringsbehovene ændrer sig. Det kan eksempelvis foregå ved, at borgeren har en lille doseringsautomat i sit hjem, hvor dosis kan ændres elektronisk eksempelvis fra lægen.

Det er vigtigt, at borgeren ikke efterlades alene. Apotekerne kan bidrage til, at borgeren får medicinen hjem, får rådgivning om medicinen, og at der opnås den samme kvalitet og leverancesikkerhed som i resten af distributionssystemet.