Der er en udvikling i gang med personlig medicin. Rækkevidden kendes ikke endnu, men det er et område, hvor der sker meget forskning. Man ved i dag, at lægemidlers omsætning i kroppen kan afhænge af den DNA-profil, den enkelte har, og det kan få indflydelse på doseringen af lægemidlet. Men ikke kun omsætningen af det enkelte lægemiddel hos den enkelte person har betydning – forhold som livsstil og indtag af flere lægemidler kan have betydning. Der er derfor ingen tvivl om, at fremtidens behandling vil blive mere individuelt tilpasset efter, hvordan den enkelte omsætter lægemidlerne i kroppen, hvordan ens livsstil er, og om man er polyfarmacipatient.

10 Apotekets ekspertviden om lægemidler og deres virkning på kroppen kan nyttiggøres til at optimere den enkeltes individuelle behandling. I takt med udviklingen af nye teknologier kan dette ske i det nære sundhedsvæsen og ikke kun på højt specialiserede sygehuse.

Apoteket vil ud fra test af DNA-profil udført på den enkelte borger, viden om livsstil samt viden om den samlede behandling kunne udlevere og rådgive om den medicin, lægen har ordineret, i en dosering tilpasset den enkelte borger.