Robotteknologien på apotekerne udvikles og udbredes hastigt. Mange apoteker har allerede fremtagningsrobotter, der finder medicinen frem under ekspeditionen. Fremtagningsrobotten vil kunne kombineres med en udleveringsrobot, der kan placeres, så borgeren kan tilgå den fra gaden, når apoteket har lukket. Hvis robotten har videoteknologi, kan en centralt placeret apoteksmedarbejder gennemføre en fuld ekspedition af kunden på afstand. Dermed sikres, at kvalitet og rådgivning kan bevares på skæve tidspunkter.

I tyndt befolkede områder kan udleveringsrobotter med eget lager på længere sigt supplere apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. Udleveringsrobotten kan gennemføre en fuld ekspedition med rådgivning via fjernbetjening. Ekspeditionerne foregår ved, at der indlæses en elektronisk recept. Der kaldes automatisk op til en apoteksmedarbejder, som er i kontakt med kunden via kameraer. Via flere kameraer og scannere kan det kontrolleres, at den rigtige medicin fremtages og udleveres.