Danmarks Apotekerforening har modtaget udkast til bekendtgørelse om gratis vaccination mod visse smitsomme sygdomme i høring.

Hensigten med bekendtgørelsen er at tilbyde særlige vaccinationsindsatser til personer fra større grupper, som inden for en kort tidsperiode kommer til Danmark fra eller via områder i udlandet, f.eks. Ukraine, der har lav vaccinationstilslutning og høj forekomst af smitsomme sygdomme, og hvor dette kan have betydning for deres egen eller den generelle folkesundhed i Danmark.

Danmarks Apotekerforening har en enkelt bemærkning til udkastet. I § 1, stk. 2 står følgende: Ved særlige vaccinationsindsatser forstås tilbud om vederlagsfri vaccination med mæslinger, polio og difteri og øvrige sygdomme. Foreningen skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at der må være tale om vederlagsfri vaccination mod og ikke med de pågældende sygdomme.

Endvidere skal foreningen gøre opmærksom på, at vaccinen skal gives gratis, men det fremgår ikke, hvilket honorar der gives for levering af ydelsen. Det bør fremgå af bekendtgørelsen, hvordan ydelsen honoreres.

Foreningen har ikke yderligere bemærkninger.

 


Med venlig hilsen


Birthe  Søndergaard