Storbritannien: Selvstændig ordination til apoteker

19-12-2023

I Storbritannien er der mulighed for opstart af behandling på apotek for en række udvalgte sygdomme. Apoteksfarmaceuten stiller en diagnose og opstarter behandlingen. Farmaceuten skal gennemgå efteruddannelse og overholde fastsatte krav for at kunne tilbyde ydelsen.

Fra 2026 vil alle nyuddannede registrerede farmaceuter i England have selvstændig ordinationsret. Det er som resultat af, at farmaceuter under uddannelse siden 2021 har fået omfattende undervisning i ordination for de udvalgte sygdomme.

Det skal aflaste andre dele af det belastede engelske sundhedsvæsen og sikre lokalsamfund bedre adgang til sundhedsydelser og mindske uligheder i sundhed.

Der kan læses mere om tiltaget her.

Portugal: Udlevering af hospitalsmedicin på apoteker er en succes

22-11-2023

Under COVID-19 besluttede den portugisiske regering, at apoteker skulle have mulighed for at udlevere hospitalsmedicin. På denne måde behøvede borgerne ikke tage på hospitalet for at afhente medicinen, men kunne i stedet hente den på apoteket. Ordningen blev efter pandemien forlænget, og den har vist sig at være en succes.

Et portugisisk studie viser, at borgernes medicin-compliance steg, og at de oplevede besparelser grundet færre rejseudgifter og mindre arbejdsfravær.

I Danmark har en arbejdsgruppe for sundhedsydelser på apoteket anbefalet, at en lignende ordning skal analyseres. I arbejdsgruppen har bl.a. Sundhedsministeriet, KL og Danske Regioner anbefalet, at det skal analyseres, hvordan apotekerne kan udlevere vederlagsfri medicin til patienter i sygehusbehandling. 

Irland: Apoteker får mulighed for at forlænge recepter

20-11-2023

Fra marts 2024 vil de irske apoteker få mulighed for at forlænge visse recepter med op til 12 måneder. Det gælder for patienter, som er i stabil medicinering, og hvor en farmaceut på apoteket har vurderet, at det er sundhedsmæssigt sikkert.

Det er den irske regerings forventning, at det vil spare borgerne for en del besøg hos den praktiserende læge. Dermed vil det både frigøre ressourcer hos de praktiserende læger, og spare borgerne for at skulle vente på en lægetid.

Tiltaget er det første fra en ekspert-arbejdsgruppe, der skal afrapportere i den første del af 2024.

Der kan læses mere om tiltaget her.

Tyskland: Nye sundhedsydelser på apotekerne

27-06-2022

I 2020 vedtog det tyske parlament en lov om styrkelse af de tyske apoteker. Som resultat af efterfølgende forhandlinger bliver de tyske apoteker nu honoreret for at tilbyde fem nye sundhedsydelser. Der er tale om følgende ydelser:

Medicines Review for patients with polymedication
Ydelsen er en medicingennemgang, som kan tilbydes alle borgere, som får fem eller flere lægemidler. Apoteket honoreres 90 euro pr. ydelse.

Pharmaceutical Care for patients with organ transplantaion
Patienter som har fået en organtransplantation, og i den forbindelse har fået ordineret immunsupprimerende lægemidler, har inden for 6 måneder ret til denne ydelse samt en opfølgningsydelse 6 måneder efter første ydelse. Apoteket honoreres 90 euro for første ydelse + 17,55 euro for den opfølgende ydelse.

Pharmaceutical Care for patients with oral tumor therapy
Kræftpatienter med oral tumor har ret til en ydelse indenfor de første 6 måneder og en opfølgende ydelse 6 måneder efter den første. Apoteket honoreres 90 euro for første ydelse + 17,55 euro for den opfølgende ydelse.

Instruction for the correct use of medicine with inhalation devices
Ydelsen svarer til den danske TPI. Alle patienter over 6 år kan få ydelsen en gang inden for 12 måneder, hvis de bruger inhalationsdevices eller der sker ændring i deres recept på inhalationsdevices. Apoteket honoreres 20 euro pr. ydelse.

Standardised risk detection for patients with hypertension
Alle borgere der har fået diagnosticeret forhøjet blodtryk, og samtidig er i behandling herfor, kan en gang om året få målt deres blodtryk på apoteket. Apoteket honoreres 11,20 euro pr. ydelse.

Der kan læses mere om ydelserne og honoreringen (på tysk) her.

Europa: Apotekerne er en uforløst ressource i indsatsen mod COVID-19

1-9-2021

Før corona-pandemien gjorde sit indtog udgav WHO en rapport - Global Influenza Strategy - med anbefalingen om, at apoteker i højere grad burde indgå i vaccinationsindsatsen mod influenza. Tanken var, at man dermed kunne opbygge vaccinationskapaciteten, hvis verden en dag skulle blive ramt af en pandemi. I dag ved vi, at det var ret godt tænkt.

Et nyt studie viser imidlertid, at selvom mange lande fulgte anbefalingen og lod apotekerne vaccinere mod influenza, så er der fortsat meget få europæiske lande, som udnytter apotekerne i vaccinationsindsatsen mod COVID-19.

Ud af de 13 lande, der indgår i studiet, er det kun i Storbritannien, at apotekerne er en integreret del af vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Forskerne bag studiet konkluderer derfor, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis apotekerne i højere grad inddrages i vaccinationsindsatsen mod COVID-19.

Sverige: Farmaceuter løfter behandling og livskvalitet for hjertepatienter

11-06-2021

Hjertepatienter, som taler med en farmaceut, får både bedre styr på deres medicin og deres livskvalitet stiger. Det viser en ny svensk ph.d.-afhandling. Afhandlingen beskriver et studie, som indebar at lade en farmaceut med særlige kompetencer inden for kommunikation og hjertemedicin gennemføre flere samtaler med hjertepatienter. Samtalerne handlede om patienternes bekymringer om medicinindtaget, overvejelser om tilpasning af dosis, bivirkninger og konstruktive tips og tricks.

Studiet viser, at dialogen havde en positiv effekt for patienterne, som i højere grad tog deres medicin, fik lejlighed til at vende deres bekymringer og oplevede at blive hørt af sundhedsvæsenet. 

Du kan læse mere om studiet her

Irland: Apoteker bidrager til vaccination mod COVID-19 

07-06-2021

De irske apoteker vil i løbet af juni måned indgå i vaccinationsindsatsen mod COVID-19. Det sker samtidig med, at irere mellem 40 og 44 nu kan tilmelde sig vaccination mod COVID-19. Den irske sundhedsminister ser særligt apotekerne spille en rolle i de områder af landet, hvor der er langt mellem vaccinationscentrene.

Halvdelen af den irske befolkning har i dag fået mindst en vaccination mod COVID-19.

Du kan læse mere om de irske apotekers rolle i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 på Ireland's National Public Service Media hjemmeside her.

Skotland: Udvider ordningen Pharmacy First

31-05-2021

Siden sommeren 2020 har beboerne i Skotland kunnet gå på apoteket for at få råd og vejledning og om nødvendigt behandling for mindre sygdomme som fx eksem, forkølelsessår og børneorm. Nu udvides ordningen, så skotterne heller ikke behøver gå til deres egen læge, hvis de lider af helvedesild eller infektioner i huden. Helt konkret indebærer ordningen, at apotekerne kan ordinere behandling med aciclovir til behandling af helvedesild og flucloxacilin til behandling af bakteriel infektion i huden.

Du kan læse mere om ordningen NHS Pharmacy First Scotland på de skotske sundhedsmyndigheders hjemmeside her.

Spanien: Farmaceuter bidrager til, at patienterne tager deres medicin korrekt

12-05-2021

En stor undersøgelse fra Spanien viser, at apotekerne bidrager til at kunderne tager deres medicin korrekt.

Undersøgelsen, der inkluderede 1.000 apotekskunder med enten forhøjet blodtryk, astma eller KOL, indebar at kunderne fik en målrettet indsats for at sikre, at de tog deres medicin nøjagtigt som foreskrevet af lægen. Undersøgelsen viser, at farmaceuternes indsats både sikrer, at patienterne bliver bedre til at tage deres medicin rigtigt og at virkningen af medicinen bliver forbedret.

Du kan læse mere om undersøgelsen og dens resultater i den videnskabelige artikel "Effectiveness of a medication adherence management intervention in a community pharmacy setting: a cluster randomised controlled trial" i BMJ Quality and Safety her.

Nordirland: Apotekerne har gennemført over 35.000 vaccinationer mod COVID-19

10-05-2021

Siden de nordirske apoteker blev en del af vaccinationsindsatsen ved udgangen af marts, har de gennemført over 35.000 vaccinationer mod COVID-19. Vaccinationerne er gennemført på 340 ud af Nordirlands 531 apoteker. 

Ifølge Gerard Greene, der er administrerende direktør i den nordirske apotekerforening (CPNI), er nordirerne glade for den øgede tilgængelighed til vaccination, som apotekerne kan tilbyde. Den største barriere for at flere bliver vaccineret er aktuelt, at forsyningerne af vacciner stadig er begrænsede.

Du kan læse mere om erfaringerne med vaccination mod COVID-19 på de nordirske apoteker Community Pharmacy Northern Ireland.

Canada: Kunder tilfredse med mulighed for genordination

04-05-2021

Apotekerne i Canada har siden 2012 kunnet genordinere receptpligtige lægemidler, hvis en apotekskunde ikke har fået fornyet sin recept. Interview med 19 apotekskunder, som har fået genordineret receptpligtig medicin, vidner om tilfredshed med ordningen. Apotekskunderne er især glade for, at de sparer tid ved ikke at skulle forbi lægen for at få fornyet recepten.

Apotekerne har også mulighed for at ændre i kundernes dosis eller dosisinterval. Denne mulighed er kunderne mere skeptiske overfor at benytte sig af.

Du kan læse mere om studiet på ScienceDirect her.

England: Samarbejde mellem praktiserende læger og farmaceuter styrker medicinsikkerheden

27-10-2020

Et nyt studie viser, at omfanget af potentielt farlige ordinationer kan nedbringes med 40 procent, når læger og farmaceuter samarbejder. 

Studiet bygger på en intervention, som falder i tre dele. For det første identificeres potentielt farlige ordinationer ved hjælp af et it-redskab. Det kan fx være farligt, hvis en patient over 65 år bliver sat i behandling med et NSAID-præparat, men ikke samtidig får ordineret medicin mod mavesår. Når en sådan patient identificeres af systemet, tager farmaceuten, som det andet skridt, stilling til om der er behov for at tilpasse medicineringen. I givet fald tager farmaceuten, som det tredje skridt, fat i lægen og drøfter behovet for ændringer i den ordinerede medicin.

Du kan læse mere om resultaterne og metoderne i studiet, som du finder her.

Svenske og hollandske apotekere ønsker at efterligne Danmark

21-10-2020

Verden over ledes der aktuelt efter måder at imødegå konsekvenserne af COVID-19-pandemien. Der er udbredt enighed om, at vaccination mod influenza er afgørende. For den enkelte, fordi risikoen for at opleve alvorlige komplikationer, hvis man bliver syg med både influenza og COVID-19 er høj. For samfundet, fordi det kan sætte sundhedsvæsenet under unødigt pres, hvis der både sker en stigning i indlagte med influenza og indlagte med COVID-19.

Derfor ser apotekere i Sverige og i Holland med stor interesse på indsatsen i Danmark, hvor 381 apoteker tilbyder gratis vaccination til personer i risiko for at blive alvorligt syge af influenza. 

Som du kan læse på den hollandske apotekerforenings hjemmeside her og den svenske apotekerforenings hjemmeside her, ønsker apotekerne i de to lande at få mulighed for at vaccinere, så de kan bidrage til en højere vaccinations-rate blandt risikogruppen.

Apotekerne har udvist stor ansvarlighed under COVID-19-pandemien

25-09-2020

Apotekerne verden over har været en vital del af indsatsen under COVID-19-pandemien. Det er budskabet fra så forskellige kanter som den spanske konge og sundhedsministrene fra Storbritannien, Irland, USA, New Zealand, Australien og Portugal. I en ny rapport fra World Pharmacy Council giver de alle udtryk for stor taknemmelighed for apotekernes bidrag under krisen. Apotekerne roses blandt andet for at løfte deres ansvar og være tilgængelige for befolkningen i en situation, hvor mange praktiserende læger lukkede for adgangen, ligesom apotekerne får ros for at være fleksible i forhold til at imødekomme lokale behov, tilpasse arbejdsgange og rådgive om den nye sygdom.

Rapporten indeholder afslutningsvis en opsamling af erfaringerne fra apotekernes arbejde og peger på hvilken læring der bør tages med i den fremtidige indsats mod COVID-19. Du kan læse mere her.

Norske farmaceuter får lov at ordinere vaccinationer

14-09-2020

Nu bliver det lettere at blive vaccineret mod influenza på apoteket i Norge. Det norske sundhedsministerium har nemlig besluttet, at farmaceuter ansat på apotek fremover må vaccinere mod influenza uden at borgeren først har været forbi lægen og få en recept. Den administrerende direktør for Apotekerforeningen i Norge, Per T. Lund, er glad for den nye ordning og han forventer, at 7-800 apoteker vil stå klar til at vaccinere i løbet af efteråret.

Skotland indfører 'Pharmacy First'

11-08-2020

Den rette behandling, det rette sted. Det er tanken bag et nyt tiltag i Skotland, hvor borgerne nu opfordres til at henvende sig på deres apotek i stedet for hos dere egen læge, hvis de har brug for råd og behandling af mindre alvorlige lidelser, som fx øm hals, ondt i øret, forkølelsessår eller urinvejsinfektion. Den skotske sundhedsminister forklarer, at apotekerne er en lokal services, som er let tilgængelig og som kan tilbyde tilstrækkelig hjælp i mange situationer.

Den skotske regering har investeret 10 millioner pund over tre år i tiltaget.

Du kan læse mere om Pharmacy First hos de skotske sundhedsmyndigheder her.

WHO: Apotekerne er nøgleaktør i kampen mod COVID-19

02-06-2020

Apotekerne er nøgleaktører i kampen mod COVID-19, mener verdenssundhedsorganisationen WHO. Apotekerne er ofte det første sted personer, som føler sig utilpas søger hen for at få smertestillende eller febernedsættende medicin. Apotekerne har derfor gode muligheder for at gentage de - efterhånden velkendte - råd om håndhygiejne og social distance. Apotekerne kan også være med til at mane myter og usandheder i jorden, når borgerne henvender sig om mulige behandlinger imod COVID-19. WHO har tidligere udtalt, at apotekerne også er oplagte knudepunkter, når der en dag er en vaccine til rådighed for en sygdom som COVID-19. 

Norsk Sundhedsminister vil sikre nordmænd lettere adgang til influenzavaccination

06-05-2020

Først til læge efter en recept og så på apoteket for at købe og få vaccinationen. Det har hidtil været virkeligheden, når nordmændene ønsker at blive vaccineret mod influenza. Og det har afholdt nogle fra at blive vaccineret. Det skal derfor være fortid, hvis det står til den norske sundhedsminister, Bent Høie. Embedsmændene i det norske sundhedsministerium er nemlig blevet bedt om at forberede en ændring af reglerne, så farmaceuterne på landets apoteker kan vaccinere borgere mod influenza uden involvering af en læge. Bent Høie forventer, at reglerne er på plads i løbet af efteråret 2020, og at apotekerne dermed kan bidrage til at løfte vaccinations-raten i den norske befolkning yderligere.

Du kan læse mere om sundhedsministerens planer på det norske Stortings hjemmeside her.

Apoteker i Queensland, Australien tilbyder vaccination mod pneumokok

28-04-2020

Apoteker i staten Queensland i Australien vil som de første i landet tilbyde vaccination mod pneumokok. De vil samtidig stå klar til at vaccinere mod COVID-19, når en sådan vaccine bliver tilgængelig. Det er resultatet af en ændring i reglerne på området, som den regionale sundhedsmyndighed har gennemført. Baggrunden er ikke mindst, at apotekerne i Queensland har gennemført over 2 millioner vaccinationer mod influenza med stor succes.

Du kan læse mere om ændringerne hos Australian Pharmacist.

Amerikanske apotekere bidrager til seponering af opioider og benzodiazepiner

06-03-2020

Brugen af opioider har længe været for høj i USA, hvor der i gennemsnit dør 130 amerikanere hver eneste dag på grund af en overdose af opioider. Overdoser sker blandt andet, når patienter både får opioider og benzodiazepiner. En ny undersøgelse viser, at apotekeren kan bidrage til at nedbringe antallet af patienter, som får begge lægemidler på en gang.

I undersøgelsen henvendte apotekerne sig til den ansvarlige læge for patienter, som havde fået ordineret både opioider og benzodiazepiner med budskabet om, at det kan være farligt at kombinere de to lægemidler. I omkring halvdelen af de berørte tilfælde, endte den ansvarlige læge med at seponere det ene eller det andet lægemiddel.

Du kan læse mere om undersøgelsen i Pharmacy.

Engelske hospitaler kan snart henvise udskrevne patienter til en medicinsamtale

25-02-2020

Den engelske sundhedsminister har en plan. Pharmacy First hedder den.

Ministerens mål er, at alle patienter får den rette behandling så tæt på hjemmet som muligt og undgår unødvendige besøg på hospitalet. Ministeren ønsker derfor, at apotekerne skal spille en større rolle i sundhedsvæsenet. Til gavn for patienterne og de hårdt pressede praktiserende læger og hospitaler.

Som led i planen skal sygehusene fra juli i år kunne henvise udskrevne patienter til en medicinsamtale på apoteket. Målet er, at undgå tusindvis unødvendige genindlæggelser, som opstår på grund af bivirkninger, komplikationer og medicinfejl. 

Du kan læse mere om initiativet på det engelske sundhedsministeriums hjemmeside.

Walisiske apoteker løfter medicinsikkerheden hos udskrevne patienter

18-02-2020

Det er velkendt, at det ofte er i overgangene mellem de forskellige sektorer i sundhedsvæsenet, at der opstår medicinfejl. I Wales tilbyder man derfor nyligt udskrevne patienter, at de kan få gennemgået deres medicin på apoteket, så man kan sikre overensstemmelse mellem den medicin patienten har fået udskrevet fra sin praktiserende læge og den medicin hospitalet har udleveret. Samtidig giver apoteket vejledning om, hvordan medicin skal indtages, hvilke bivirkninger der kan være og hvordan de kan minimeres.

Et nyt studie viser, at indsatsen virker. For risikoen for at blive genindlagt falder, når nyligt udskrevne patienter får gennemgået deres medicin på apoteket.

Ifølge studiet, der tog udgangspunkt i 1.844 nyligt udskrevne patienter, blev lidt over 40 procent af dem, der fik gennemgået deres medicin på apoteket genindlagt inden for de første 90 dage efter tidspunktet for udskrivning. Blandt dem, der ikke fik gennemgået deres medicin, var det tilsvarende knap 60 procent, der blev genindlagt i perioden. Forskellen er signifikant, også når man tager højde for forskelle på patienterne i de to grupper.

Du kan læse studiet i BMJ Open her.

Wales: Apoteker aflaster lægen i kampen mod halsbetændelse

07-02-2020
Gør halsen ondt på grund af en virus eller en bakterie? Det er afgørende for, hvilken behandling der skal til. I Wales har flere apoteker siden 2018 tilbudt at teste kunder med ondt i halsen for, om de kan have gavn af antibiotika eller ej.

Erfaringerne viser, at næsten alle (94%) af kunderne ville have henvendt sig hos deres praktiserende læge, hvis ikke apoteket havde tilbudt testen. 80 % af kunderne havde ikke brug for antibiotika og der var tegn på, at brugen af antibiotika faldt i de områder, hvor apoteket tilbød testen. Endelig gav næsten alle patienter udtryk for, at de ville besøge apoteket for at få afklaret infektionens karakter næste gang de havde ondt i halsen. 

I oktober 2019 var der 58 apoteker, som tilbød denne test, men den walisiske sundhedsminister har udtrykt et håb om, at op mod halvdelen af landets apoteker vil kunne gennemføre testen inden længe.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.

Systematisk review: Apoteker kan hjælpe diabetikere med at optimere effekt af medicin

07-02-2020
Stadigt flere lider af diabetes. Og mange får ikke nok ud af deres medicin. Et nyt systematisk review viser, at farmaceuter på apoteket kan hjælpe personer med diabetes gennem undervisning, udlevering af relevant materiale og træning i medicinens anvendelse.

Læs det systematiske review her.

Apotekere på hjemmebesøg løfter medicinsikkerheden

07-02-2020
Det er ikke alle, der har let ved at komme ned på det lokale apotek. Derfor tilbyder flere engelske apoteker at besøge ældre og sårbare medicinbrugere derhjemme til en snak om, hvordan medicinen bedst anvendes. En undersøgelse viser, at det giver øget medicinsikkerhed og fører til, at nogle borgere undgår unødige indlæggelser. Undersøgelsen peger samtidig på, at der kan være et væsentligt besparelsespotentiale for samfundet ved disse hjemmebesøg.

Læs mere i The Pharmaceutical Journal her.