Politikpapirer

Mange har svært ved at betale for nødvendig medicin - Det skal der gøres noget ved!

Apotekerne mener, at alle bør have råd til nødvendig medicin


Reglerne om tilskud til medicin er svære at gennemskue. I løbet af et tilskudsår er der store udsving i egenbetalingen for medicin.

Halvdelen af apotekerne oplever ugentligt, dagligt eller flere gange dagligt, at der er medicinbrugere, som af økonomiske årsager forlader apoteket uden deres medicin. Det skyldes i de fleste tilfælde, at medicinbrugeren er startet forfra på et nyt tilskudsår, og derfor skal betale hele udgiften selv.

Det hjælper ikke, hvis sundhedssystemet gør sig umage med at stille diagnosen og finde den bedste behandling, hvis patienten ikke har råd til at købe medicinen.

Borgere med lav eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre. Borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk i arbejde. Hvis de ikke har råd til at købe lægeordineret medicin, forværres deres sygdom og de presses længere ud af arbejdsmarkedet.

Den nuværende henstandsordning løser ikke problemet og må kun tilbydes borgere med medicinudgifter, der overstiger egenbetalingsloftet på cirka 4.000 kr. om året, hvilket er et stort beløb for mange.

Vi foreslår, at den nuværende henstandsordning gøres mere tidssvarende ved, at borgerne får mulighed for at tilmelde sig en betalingsordning, hvor de hver måned betaler et lige stort beløb, mod til gengæld at få beregnet fuldt tilskud. Det vil være til gavn for den enkelte borger uden at koste samfundet penge.

Baggrund

Der er gennemført en analyse på apotekerne i marts 2017 med 108 apotekere. Mange apoteker oplever, at medicinbrugere må forlade apoteket uden deres medicin, fordi de ikke har råd.

Der arbejdes på en ny og bedre henstandsordning. Sundheds- og Ældreministeriet undersøger i samarbejde med Danmarks Apotekerforening, om der kan etableres en ordning, hvor Udbetaling Danmark eller en anden offentlig myndighed opkræver den faste månedlige betaling. Hvis henstandsordningen ændres på denne måde, kan også kunder med en egenbetaling på mindre end 4.000 kroner om året være med i ordningen. Disse kunder vil få udbetalt et evt. overskydende beløb ved udgangen af deres individuelle tilskudsår.

Hent politikpapiret i printvenlig PDF