Farmaci udgives af Danmarks Apotekerforening. Det kan læses på Farmaci.dk samt på print 8 gange årligt. Bladet sætter fokus på aktuelle, apoteksfaglige emner og på den fagpolitiske debat blandt apotekere og ansatte i apotekssektoren. 

Farmaci henvender sig både til apotekere og sektorens ansatte og til andre med interesse for apoteks- og lægemiddelområdet. Bladet udkommer 8 gange om året og har et oplag på cirka 1.100.

For redaktionelle henvendelser kan du kontakte farmaci@apotekerforeningen.dk.