Med flere apoteker, fremtagningsrobotter, udleveringsautomater, e-handel, udbringning, drive-in og onlinechat døgnet rundt moderniserer apotekerne sin kerneydelse, som er udlevering og rådgivning om medicin. Men samtidig udvikles der nye sundhedstilbud og nye samarbejder.

Apotekerne er samfundets lokale lægemiddeleksperter i det nære sundhedsvæsen. Alle apoteker ejes personligt af højtuddannede lægemiddeleksperter – farmaceuter. På vegne af staten står de private apoteker for uvildigt at fremskaffe, udlevere og rådgive om lægemidler til danskerne.

Apotekerne samarbejder i stigende grad med andre aktører i det nære sundhedsvæsen især om brug af apotekets kompetencer til opkvalificering af viden og sikring af bedre medicinhåndtering på plejehjem, i hjemmeplejen og på bosteder. Men der er også fokus på medicinsikkerheden i sektorovergange og for borgere i eget hjem, der bruger meget medicin.

Apotekerne har i løbet af et år 47 millioner kunder og kontakt med 94 procent af alle voksne danskere. Det giver en unik kontaktflade og er et godt udgangspunkt for samarbejder om lokale sundhedstilbud til borgerne.

Siden der blev åbnet op for friere etablering af apoteker i 2015, er der kommet over 52 procent flere apoteker, længere åbningstider og kortere ventetider. Samtidig har både nye og eksisterende kronikere fået adgang til en gratis medicinsamtale på apoteket, og fra 2019 ventes genordination af visse lægemidler på apoteket. Men det er ikke blevet dyrere for kunderne – tværtimod er apotekernes medicinpriser stadig faldende og blandt Europas laveste. 

Dette og meget mere kan du få et hurtigt overblik over i denne årbog. 

Download hele årbogen Lægemidler i Danmark 2017-2018