Årbog - Lægemidler i Danmark

Få et hurtigt overblik over den danske apoteksmodel med fokus på sundhed og medicinsikkerhed, uvildighed, konkurrence, lave medicinpriser og høj tilgængelighed

Apotekerforeningen udgiver hvert år en oversigt over danskernes forbrug af lægemidler, apotekernes sundhedsydelser, medicinpriser og meget mere. I den seneste udgave, som vedrører perioden 2019-2020, kan du blandt andet læse, at:

  • der er åbnet 194 nye apoteker siden apotekerloven blev moderniseret i 2015
  • danskerne brugte lægemidler for omkring 24 milliarder kroner i 2019.
  • det mest brugte lægemiddel er stadig det kolesterolsænkende middel atorvastatin
  • siden 2007 er regionernes udgifter til medicintilskud faldet 0,8 mia. kr.
  • udgifterne til apoteksmedicin i Danmark er lavere end i de fleste andre lande
  • apotekerne sikrer danskerne en besparelse på 2,8 milliarder kroner ved at tilbyde det billigste lægemiddel
  • 93 procent af danskerne er tilfredse eller meget tilfredse med apotekerne.

Dette og meget mere kan du få overblik over i den seneste udgave af årbogen Lægemidler i Danmark 2019-20.

Gennemsnitsapoteket i 2019
Gennemsnitsapoteket i Danmark i 2019. Gennemsnit er beregnet ud fra 495 receptekspederende enheder ultimo 2019. Omsætning er regnet eksklusive moms. Kilde: Danmarks Apotekerforening.