Apotekerne er en del af sundhedssektoren. Alle apoteker ejes personligt af højtuddannede lægemiddeleksperter – farmaceuter. På vegne af staten står de private apoteker for uvildigt at fremskaffe, udlevere og rådgive om lægemidler til danskerne. Apotekerne samarbejder med andre aktører i det nære sundhedsvæsen om sundhed, forebyggelse og behandling.

Apotekerne har i løbet af et år 47 millioner kunder og kontakt med 94 procent af alle voksne danskere. Apotekerne er det eneste sted i sundhedssektoren, hvor borgerne kan komme direkte ind fra gaden og få rådgivning om medicin og deres sundhed. Loven, der regulerer apotekerne, blev moderniseret i 2015. Nu kan apotekerne oprette flere apoteker i konkurrence med hinanden. Derfor
har danskerne siden 2015 fået over 130 flere apoteker at vælge mellem. Det er en stigning på over 40 procent. Samtidig har apotekerne fået længere åbningstider og kortere ventetider. Der er kommet markant bedre tilgængelighed og mere konkurrence. Men det er ikke blevet dyrere for kunderne – tværtimod er apotekernes medicinpriser stadig faldende.

Samtidig har nye kronikere fået adgang til en gratis medicinsamtale på apoteket. Det tilbud har over 10.000 nye kronikere taget imod. Så kommer de bedre i gang med at bruge deres nye medicin korrekt.

Medicin er ikke en vare, der bare skal sælges. Apotekernes vigtigste opgave er at skabe bedre medicinsikkerhed og at sikre den korrekte brug af medicin. Det kræver kvalitetssikring og rådgivning, når medicinen udleveres. Apotekerne tilbyder også en række sundhedsydelser i samarbejde med resten af det nære sundhedsvæsen.

Dette og meget mere kan du få et hurtigt overblik over i denne årbog.

Download hele årbogen Lægemidler i Danmark 2016