Farmaci udgives af Danmarks Apotekerforening 10 gange om året. Bladet sætter fokus på aktuelle, apoteksfaglige emner og på den fagpolitiske debat blandt apotekere og ansatte i apotekssektoren. Farmaci har en central rolle i debatten om lægemidlers tilgængelighed, sikkerhed og anvendelse og i den sundhedspolitiske og økonomiske dagsorden på lægemiddelområdet.

Farmaci henvender sig både til apotekere og branchens ansatte og til andre med interesse for apoteks- og lægemiddelområdet. Bladet udkommer 10 gange om året og har et oplag på cirka 1.000.

For redaktionelle henvendelser kan du kontakte farmaci@apotekerforeningen.dk.

Abonnement på Farmaci

Det er gratis for pressen at abonnere på Farmaci. For andre koster et abonnement 731 kr. om året eksklusiv moms. 253 kr. for studerende. Der er mulighed for rabat, hvis der tegnes mere end ét abonnement.

Kontakt Inge Lise S. Jensen for yderligere oplysninger om abonnement på telefon 33 76 76 44 eller på e-mail: ils@apotekerforeningen.dk.

For tegning af annoncer i Farmaci, kontakt Rosendahls på jsj@rosendahls.dk.