INGEN AF OS KAN LIDE at sende en borger ud af apotekets dør med uforrettet sag. Især ikke, når det drejer sig om en ældre eller sårbar person, som man svigter ved ikke at kunne hjælpe. Men som man kan læse om i beretningerne i dette nummer af Farmaci, har mange af os desværre været nødt til det i den seneste halvanden måned, hvor borgere i tusindvis er mødt op på apoteket i forventning om at kunne få deres vaccinationer – helt som de plejer. På de mange apoteker, hvor vi ikke har haft mulighed for at vaccinere, eller er løbet tør for vacciner, har vi måttet sende folk videre til vaccinationscentrene. De ligger ofte langt væk, hvor transporten udgør en stor forhindring, og hvor det kan være svært at få en tid. Og det er simpelthen ikke godt nok. Især ikke, fordi det ofte er de sårbare og svage borgere, der ser apoteket som en vigtig del af det nære sundhedsvæsen.

Det skal vi have fortalt myndighederne, som tilsyneladende lever i den vildfarelse, at vaccinationsindsatsen i år er kørt uden problemer. Men det er som sagt ikke vores oplevelse. Og det er bestemt ikke borgernes.

Derfor sætter vi gang i en evaluering, hvor apotekernes erfaringer og oplevelser er vigtige sammen med de mange vidnesbyrd, vi har fået fra fortvivlede og utilfredse borgere rundt om i landet. Vi vil dokumentere de mange problemer, det har skabt for vores sårbare borgere, at de ikke alle steder har kunnet få deres stik på apoteket. Målet er, at vi i næste vaccinationssæson igen får et ensartet  tilbud til borgere over hele landet, og at apotekerne bliver en naturlig del af dette tilbud.

Et andet emne, som optager os i øjeblikket, er udfordringerne med at skaffe kvalificeret arbejdskraft til apotekerne. I bestyrelsen har vi sat gang i en bred vifte af initiativer, der skal imødegå problemet fra flere vinkler. To af dem kan du læse om her i bladet.

Det ene skal bane vejen for, at flere farmaceuter motiveres og klædes på til at søge ledige apoteksbevillinger. Skal vi kunne tiltrække dygtige og ambitiøse farmaceuter til sektoren, skal de have gode karrieremuligheder.

Derfor arbejder vi både på at stille farmaceuter, der ikke har en apoteksbevilling i forvejen, bedre i udvælgelsesprocessen og at give dem de nødvendige kompetencer til at komme i betragtning. Det sidste gør vi i et nyt stærkt lederudviklingsforløb, som går i gang i slutningen af november. 

Det andet initiativ skal hjælpe apotekerne med at styrke arbejdsmiljøet og øge medarbejdernes og deres egen trivsel. Skal vi kunne rekruttere og ikke mindst fastholde medarbejdere, er et godt  arbejdsmiljø essentielt. Derfor er alle apotekere er blevet tilbudt et skræddersyet sparringsforløb, hvor de i samtale med en arbejdsmiljørådgiver får værktøjer til at øge trivslen. 58 apotekere har indtil videre taget imod tilbuddet. To af dem kan man møde her i bladet.

- Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.