Bestyrelsesformand Anne Kahns

Som varetagere af en samfundskritisk funktion har vi holdt åbent hele vejen i gennem. Men det har langt fra betydet ”business as usual”.

Vi og vores medarbejdere har været dybt berørt af et samfund i undtagelsestilstand og på nødblus. Vi har som alle andre levet med konsekvenserne af nedlukkede skoler og institutioner, udskudte operationer og pårørende – eller måske os selv – i særlige risikogrupper med bekymringer og forholdsregler til følge. En del vil hænge ved en tid endnu – trods kontrolleret genåbning, som statsministeren kalder det.

Det samme gælder mange af de foranstaltninger, som vi på apotekerne har måttet indføre i den seneste tid. For ikke at sætte den grønne smittekurve over styr, må vi fortsat stå sammen om at holde afstand. Også på apotekerne.

Situationen har krævet ekstremt meget af os og af vores medarbejdere. Vi har været udfordrede på vores omstillingsparathed i en grad, som vi end ikke i vores vildeste fantasi havde kunnet forestille os for bare få måneder siden.

Og selv om de fleste borgere har udvist imødekommenhed og forståelse, har vi også, som man kan læse i artiklen på side 18, måttet håndtere vrede og frustrerede borgere, der har haft svært ved at forstå og acceptere begrænsninger i medicinudlevering, krav om afstand og andre af de særlige forhold, som er gældende lige nu.

Men det er som bekendt under pres, at man viser, hvad man er gjort af. Og her tør jeg godt sige uden forbehold: Godt gået! Mens den ene nye retningslinje fra myndighederne har afløst den anden, har medarbejderne på apotekerne hver dag udleveret medicin til borgerne under trygge og sundhedsmæssigt forsvarlige forhold. Vi har sammen med social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker, læger og resten af sundhedsvæsenet været en del af den frontlinje, der har skabt sikkerhed og tryghed i denne helt ekstraordinære situation.

Og i frontlinjen bliver vi ved med at være. Også når hverdagen i den kommende tid forhåbentlig langsomt vender tilbage.

Dette er formandens leder i det seneste nummer af Farmaci. Læs hele bladet her: Farmaci nr. 05