HVORDAN SIKRER VI, at apotekerne fremover kan rekruttere kvalificerede medarbejdere, så vi kan udlevere og rådgive om lægemidler på et højt fagligt niveau – og udnytte apotekernes kompetencer til at gribe nye sundhedsfaglige opgaver? Det har vi netop brugt et par dage på at drøfte på årets apotekerkonference. I bestyrelsen præsenterede vi vores ti forslag til indsatser (læs mere i denne artikel). Dem tror vi kan bidrage til at styrke apotekernes rekrutteringsmuligheder i fremtiden.

Forudsætningen for at lykkes starter dog et helt andet sted: Vi skal blive bedre til at fortælle de gode historier fra sektoren. Som vicedirektør Anna Mathiasen fra CRECEA sagde i sit oplæg: I skal ikke disse hinanden, I skal tale hinanden op.

Hun har ret. Vi skal stå sammen og hjælpe hinanden. Fælles udfordringer kræver fælles løsninger. Også denne. Vi er konkurrenter, men vi er først og fremmest kollegaer, der har en fælles interesse i at få sat positivt fokus på den apotekssektor, som vi brænder for. Det vinder vi alle ved.

Vi kan og skal ikke vende ryggen til, at der er udfordringer med arbejdsmiljøet på nogle apoteker. Siden 2015 er der blevet færre medarbejdere til at bemande mange flere enheder. Samtidig har vi påtaget os flere nye opgaver – herunder ikke mindst vaccination. Selvfølgelig kan det mærkes. Når regionerne samtidig får øje på vores dygtige farmakonomer som en interessant medarbejdergruppe at rekruttere, er det ikke så underligt, at der er pres på. Det vil nogle steder gå ud over arbejdsmiljøet.

Det skal vi tage alvorligt. Vi skal kigge indad hver især og spørge os selv og vores medarbejdere, hvordan vi sammen skaber en arbejdsplads, som alle kan se sig selv i og har lyst til at være en del af. For det hjælper ikke at uddanne flere, hvis vi ikke kan fastholde dem i sektoren.

Når det er sagt, må vi ikke stirre os blinde på det, der ikke fungerer. Det man fokuserer på, får man som bekendt mere af. Så lad os blive bedre til at fortælle om alt det, der fungerer. Hver eneste dag gør farmaceuter og farmakonomer en forskel for borgerne. Vi bruger vores medicinfaglighed til at hjælpe mennesker til en bedre hverdag og øget livskvalitet. Vi redder liv, som en deltager på konferencen ganske rigtigt sagde. Den historie skal vi fortælle både lokalt på det enkelte apotek, når vi mødes med samarbejdspartnere, og centralt, når foreningen kommunikerer eksternt. For de gode historier findes, og det er dem, der skal fastholde de dygtige medarbejdere og tiltrække nye.

Vi kan jo passende starte nu, hvor vi skal have besat de sidste af de 290 studiepladser på farmakonomuddannelsen. Vi er endnu et stykke fra mål, så lad os sætte slutspurten ind ved at fortælle potentielle farmakonomstuderende lokalt, hvorfor de skal vælge en karriere på apotek.

- Jesper Gulev Larsen, formand for Danmarks Apotekerforening.