Bestyrelsesformand Anne Kahns

For vil det lykkes at lande en aftale, der sikrer, at apotekerne også fremover kan tilbyde både faglig rådgivning af høj kvalitet og god tilgængelighed på apotekerne, også i landområderne?

Med 180 nyåbnede apoteksenheder på godt fire år og udvidede åbningstider har vi leveret på politikernes ønske om øget tilgængelighed. Problemet er, at apotekernes samlede avanceramme ikke er øget tilsvarende. Det hænger naturligvis ikke sammen. Når der sælges solcreme eller vitaminpiller – de såkaldte frihandelsvarer – skæres der i apotekets avance på lægemidler, og hvis udviklingen fortsætter, vil apotekerne om få år vil have en fastkroneavance på 0 kr.

Konsekvensen ses allerede: Mange apoteker, hvis forretning i relativt høj grad baserer sig på salg af lægemidler, er truet på eksistensen – mange af dem i landdistrikterne. Og samlet set tjener vi som sektor i stigende grad penge på frihandelsvarerne frem for den lægemiddelfaglige rådgivning, som vi er sat i verden for at levere.

I dette nummer af Farmaci kan du møde fire apotekere, som på forskellig vis har ageret på og er påvirket af den ændrede konkurrencesituation efter den nye apotekerlov i 2015. Trods deres forskelligheder er de enige: Hvis apotekets faglighed skal sikres, må avancen på lægemidler op. Men hvis det sker på bekostning af indtjeningen på frihandelsvarerne, kan det risikere at ramme de nye enheder, der i høj grad er finansieret af netop det.

De fire apotekere tegner et billede af en sektor, hvis fremtid afgøres af udfaldet af de kommende forhandlinger. Men det har ikke kun betydning for os, der er beskæftiget på apotekerne. Det vedrører også resten af befolkningen. Vi har i dag en god og velfungerende model for apotekernes drift, der sikrer tilgængelighed, faglighed og faste lave medicinpriser. Hvis vi sætter det over styr, kan vi stå tilbage med et svækket sundhedsvæsen i de områder af landet, hvor der er allermest behov, med dårligere sundhed og flere indlæggelser til følge.

Derfor arbejder vi i Danmarks Apotekerforening lige nu benhårdt for en ny økonomimodel. Ikke blot for at apotekerne får ordentlige driftsvilkår. Men også for at sikre et stærkt, nært sundhedsvæsen til gavn for borgerne uanset, hvor de bor.

- Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening