Influenzasæsonen er over os, og danskerne kan lige nu gå ind på et af de mange apoteker, som tilbyder influenzavaccination, og få et stik i overarmen uden først at skulle bestille tid. Det er nemt og bekvemt og et tilbud, som det ser ud til, at danskerne har omfavnet. I hvert fald melder flere apoteker om, at de allerede et par uger inde i vaccinationsperioden har oplevet markant flere i vaccinationskøen sammenlignet med sidste år.

Det lokale apotek er et knudepunkt for mange borgere, som henter medicin og får sundhedsfaglig rådgivning fra dygtigt apotekspersonale her. Derfor giver det god mening at udnytte apotekernes ekspertise endnu mere og bedre end på nuværende tidspunkt. Jeg er overbevist om, at tilbuddet om influenzavaccination kun er begyndelsen på en række sundhedsydelser, som apoteket kommer til at bidrage med.

Eksempelvis har vi kæmpet for, at apotekere skal kunne genordinere visse typer medicin. Og i begyndelsen af oktober var der 1. behandling af et lovforslag fra sundhedsministeren om ændringer af bl.a. lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, som gør det muligt for apoteksfarmaceuter at få en opgavespecifik autorisation som behandlerfarmaceut. Med den foreslåede ændring skal apoteket i fremtiden kunne genordinere visse typer receptpligtig medicin i den mindste pakning, så patienter er dækket, indtil de kan forny recepten hos egen læge. Dette kunne fx gælde receptpligtig medicin som diabetesmedicin, p-piller og blodtryksmedicin til patienter i stabil behandling. Også ordination af dosisdispensering med tilskud, uden at patienten behøver henvisning fra egen læge for at få tilskud, er en del af lovforslaget. Under førstebehandlingen var politikerne på tværs af salen overvejende positivt stemte, og vi ser nu frem til 2. behandling, som endnu ikke er datosat.

Vi ser også frem mod den bebudede sundhedsreform, der skal sætte retningen for sundhedsvæsnet ti år frem i tiden. Sundhedsreformen er en oplagt mulighed for at bringe apotekernes kompetencer  mere i spil og derigennem styrke det nære sundhedsvæsen tæt på borgeren. Vi skal have skabt et mere medicinsikkert Danmark. Medicin kan være farligt, hvis det bruges forkert. Hvert år bliver 100.000 indlagt på grund af forkert brug af medicin og op imod 5.000 dør. Mange af disse indlæggelser og dødsfald kan undgås, og det ønsker vi at bidrage aktivt til. Lad os udnytte det lokale apoteks placering og lange åbningstid samt det sundhedsfaglige personales kompetencer og indsigt i borgernes medicinbrug til at skabe et stærkt sundhedsvæsen med borgeren i centrum.

Lovforslaget om behandlerfarmaceut er et skridt i den rigtige retning – og vi håber, at politikerne fortsætter ad den vej, når de skal udforme den største sundhedsreform i ti år.

- Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening