Kort før jul fik apotekerne et solidt klap på skuldrene af et overvældende flertal i Folketinget, da politikerne vedtog loven om opgavespecifik autorisation af behandlerfarmaceuter.

Det er en kæmpemæssig anerkendelse af farmaceuters kompetencer, at vi nu får lov til i visse tilfælde selv at ordinere lægemidler til borgerne. Og det giver god mening– det er jo trods alt lægemidler, vi kender ud og ind både fra vores daglige arbejde og med vores uddannelsesmæssige baggrund som farmaceuter.

Behandlerfarmaceuterne skal stå klar til at genudlevere udvalgte lægemidler til borgere i stabil behandling uden gyldig recept 1. juli. Det er lige om lidt.

Den endelige bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde, som fastsætter kravene til behandlerfarmaceutens opgavespecifikke autorisation, samt listen over lægemidler til genordination blev først offentliggjort i slutningen af marts.

Alligevel er vi allerede gået i gang med at uddanne de første af 450 behandlerfarmaceuter her i foråret, og vi når resten inden nytår. Det er virkelig godt gået. Og det er myndighederne helt enige i.

Så selv om vi er midt i en proces, hvor det går rigtig, rigtig stærkt, så skal vi nok komme i gang til tiden.

Når vi åbner dørene mandag den 1. juli, skal vi give genudleveringsydelsen en flyvende start. Det kræver selvfølgelig, at behandlerfarmaceuterne er klar – men det kræver også, at resten af personalet er det. For der skal også visiteres til behandlerfarmaceuten. Og her spiller både farmakonomer og de farmaceuter, der endnu ikke har været på kursus, en nøglerolle.

Vi har brug for, at faggrupperne tager hinanden i hånden og går sammen om at gøre behandlerfarmaceutordningen til en bragende succes. Sådan kan vi bevise, at apotekerne er klar til at spille en endnu større rolle i det nære sundhedsvæsen. Og at vi er klar til at løfte endnu flere opgaver i fremtiden.

- Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening