APOTEKERNE HAR EN UNIK position i sundhedsvæsenet. Vi spiller en vigtig rolle i at højne medicinsikkerheden, for eksempel når der leveres undervisning i medicinhåndtering og dosispakket medicin, og ikke mindst når borgerne hver dag kommer ind fra gaden og får rådgivning om deres medicin.
 
De 250.000 vaccinationsstik mod influenza, som sidste efterår og vinter blev givet på apoteker landet over, viser også hvad vi kan. Der bidrog vi til at løfte influenzavaccinationsraten til de magiske 75 % vaccinerede i risikogruppen, som er WHO’s målsætning.
 
Og i artiklen om apoteker i sundhedshuse i bladet her bliver det tydeligt, hvor vigtigt det er, at der er tæt dialog om borgernes medicin på tværs i sundhedsvæsenet. Det er værd at notere sig netop nu, hvor der diskuteres nærhospitaler og specialiserede sundhedshuse forud for den sundhedsaftale, som regeringen har varslet kommer i dette efterår. Medicin er en vigtig brik.
 
Vi er der med andre ord allerede. Men apotekerne har potentiale til mere. Det blev jeg bekræftet i, da over halvdelen af landets apotekere for nylig var samlet i København til en drøftelse af de strategiske målsætninger for fremtiden. Selvom vi er forskellige og ikke altid har samme holdninger, blev jeg bekræftet i, at vi grundlæggende er enige om retningen:
Apotekernes fremtid ligger i en styrket position i det borgernære sundhedsvæsen.
 
Vi skal gå fra alene at lave enkeltstående aftaler med kommuner og institutioner til også at være bredere alliancepartnere for regioner og kommuner i deres bestræbelser på at finde nye løsninger på kendte udfordringer: flere ældre, flere kronisk syge og hospitaler, der i stigende grad fokuserer på den højt specialiserede behandling af de akut og kritisk syge. Her kan vi være en del af løsningen.
 
Vi kan mere, når det gælder om at styrke medicinsikkerhed og forebyggelse
– og på den måde være med til at forhindre indlæggelser og aflaste andre dele af sundhedsvæsenet. Læs mere om hvordan i de ti forslag, som vi for nylig har lanceret, og som er beskrevet i bladet her.
 
På apotekerne venter vi sammen med andre organisationer, kommuner og regioner, spændt på, hvilke nye løsninger en kommende sundhedsaftale åbner op for. Vi er mere end klar til at bidrage.