Bestyrelsesformand Anne Kahns

Prikket har stor betydning for den enkelte. Vaccination reducerer risikoen for at få influenza og dermed for de alvorlige følgevirkninger i form af hospitalsindlæggelse og dødsfald, som sygdommen kan medføre. Tilmed sænker vaccinen ifølge nyeste forskning risikoen for slagtilfælde i forbindelse med influenza hos ældre diagnosticeret med hjerte-kar-sygdomme. Og så beskytter man sine nærmeste mod sygdommen, når man selv er vaccineret.

Prikket har også stor betydning for vores sektor. At så mange apoteker i år vaccinerer, understreger apotekets placering som en vigtig del af sundhedssektoren med en unik nærhed til borgerne. Det giver os mulighed for at bringe vores stærke faglighed i spil, og forhåbentlig kan det blive løftestang for, at vi i fremtiden får mulighed for at påtage os endnu flere vaccinationsopgaver – eksempelvis HPV-vaccination.

Prikket er også vigtigt for samfundet. WHO’s mål er at få vaccinationsraten blandt borgere i risikogruppen op på 75 procent. Der er et stykke vej endnu fra de godt 50 procent, som den ligger på herhjemme i dag. Men jeg er overbevist om, at vores store indsats vil være med til at hæve raten. Som du kan læse mere om i dette nummer af Farmaci, har det i hvert fald været tilfældet i en række andre lande, hvor apotekerne tilbyder vaccination, og hvor vaccinationsraten er steget proportionalt med antallet af apoteker, der tilbyder vaccination.

På den måde er apotekerne med til at løfte en vigtig samfundsopgave og sikre en tilstrækkelig immunitet i befolkningen.

Fra vores egen nylige undersøgelse (s. 32) ved vi, at mere end hver fjerde af de adspurgte borgere på 65+, der ikke blev vaccineret sidste år, overvejer at blive det i år. Vi kan også se, at der ofte blot skal et lille skub til, før de får det gjort. Derfor vil jeg opfordre jer alle til at huske kunderne på at få det lille prik – ikke bare for deres egen skyld, men for hele befolkningens.

- Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening