Præcis, hvordan det skal foregå, er der derimod delte meninger om. Regeringen fremlagde sit bud på en sundhedsreform midt i januar, oppositionspartierne har en anden plan, og så er resten jo op til forhandlingerne i Folketinget.

Jeg skal derfor ikke her hverken vurdere den gennemgående ordlyd i regeringens forslag til sundhedsreform, eller om det er nøjagtigt den bedste vej at betræde i bestræbelsen på at forbedre sundhedsvæsenet. Men jeg vil gerne fremhæve et enkelt afsnit, hvor regeringen har set helt rigtigt. Nok ikke overraskende er det afsnittet om apotekernes rolle.

Apotekerne kommer nemlig – med regeringens ord – ”til at spille en vigtig rolle i de kommende års udbygning af det nære sundhedsvæsen.”

Her nævnes så, at vores rolle allerede er ved at blive udbygget, blandt andet med vedtagelsen af behandlerfarmaceuten og de sundhedsydelser, der følger med.

Og så siger regeringen i udspillet, at den ”vil se på, hvordan apotekernes rolle kan styrkes yderligere, blandt andet i forhold til ældre og kronisk syge borgere. På den måde udnyttes tilstedeværelsen af lokale ressourcer i sundhedsvæsenet på en hensigtsmæssig måde, som også er til gavn for borgerne.”

Jeg kunne ikke have sagt det ret meget bedre selv. Vi nærmer os 500 enheder landet over, hvor borgerne kan gå direkte ind fra gaden og få råd og vejledning uden at bestille tid først. Det ligger lige for at udnytte den mulighed endnu mere i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Jeg vil gerne anerkende den overordnede ambition om at styrke samarbejdet mellem aktørerne i sundhedsvæsenet. Det er fuldstændig nødvendigt med et bredt samarbejde mellem alle aktører – både offentlige og private – hvis vi skal skabe et sundhedsvæsen, der for alvor sætter borgeren i centrum. Og det skal vi.

- Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening