Foreningen stiller tre forslag til større social lighed i medicinanvendelsen.

Foreningen vil have en udjævning af medicintilskuddet, så de borgere der har krav på tilskud, ikke længere skal bruge 900 kroner i et tilskudsår, inden de får hjælp til regningen. Mange borgere har svært ved at betale deres medicin, når de starter et nyt tilskudsår og skal betale medicinen uden hjælp. Ifølge Apotekerforeningen har 30 procent af arbejdsløse og førtidspensionister ventet med at hente receptmedicin på grund af pengemangel.

Der er mulighed for hjælp, hvis en borger ikke kan betale sin medicin, men hjælpen kræver en aktiv indsats. Den indsats magter mange udsatte ikke. De vælger i stedet at gå fra apoteket uden deres medicin. Derfor er der brug for at udjævne tilskuddet, så det falder jævnt hen over året.

De to andre forslag er medicinsamtaler til udsatte og medicingennemgang til borgere, der er tilknyttet et jobcenter. Det kan være første skridt på vejen til et job.

I en medicinsamtale eller medicingennemgang danner apoteket sig overblik over patientens medicin. Det skal bl.a. afdække, om medicinen bliver brugt rigtigt, og om patienten har behov for den. Patienten får også tips til, hvordan man husker at tage sin medicin.

”Vi ved, at folk med medicinproblemer får det bedre af disse ydelser. Vi håber, at flere får gavn af dem og får bedre helbred og livskvalitet,” fortæller Niels Kristensen.

Medicingennemgang har vist, at cirka 75 pct. af borgere med kroniske sygdomme har lægemiddelrelaterede problemer. Folk med lav eller ingen uddannelse bruger mere medicin end andre, og borgere på overførselsindkomst bruger tre gange så meget medicin som folk, der har et arbejde. Desuden kan særligt folk med kort eller lav uddannelse have svært ved at følge råd fra sundhedspersoner.

Tidligere undersøgelser viser, at det offentlige vil få en besparelse på 3.577 kr. pr. borger, der får foretaget en medicingennemgang. Herfra skal trækkes udgifter til ydelsen.

Læs hele publikationen