Flere undersøgelser viser, at stadigt flere patienter fravælger eller udskyder købet af lægeordineret medicin af økonomiske årsager. 
 
En undersøgelse gennemført af DR i 2020 viste, at 315 ud af 350 læger i løbet af det foregående år havde oplevet patienter, som ikke havde råd til den ordinerede receptpligtige medicin. En anden undersøgelse samme år gennemført blandt landets apoteker viste, at 44 % af apotekerne en eller flere gange dagligt oplever, at der er patienter, der kommer på apoteket for at købe lægeordineret medicin, men som må gå tomhændede derfra, fordi de ikke har råd til medicinen.
 
Disse er blot eksempler på undersøgelser, der skildrer problematikken. Årsagen til, at mange ikke har råd til medicin, er typisk, at patienten netop har påbegyndt et nyt ’tilskudsår’ i systemet. Det giver store spring i, hvor meget den enkelte selv skal betale for medicinen. Det rammer især de økonomisk sårbare og skaber ulighed i sundhed.
 
Som følge af undersøgelserne har 11 organisationer fra Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed rettet henvendelse til sundhedsministeren. Organisationerne foreslår ministeren, at der bliver indbygget en abonnementsordning i medicintilskudssystemet. Ordningen skal indebære, at den maksimale årlige egenbetaling fordeles ligeligt over årets 12 måneder. Den skal samtidig sikre, at patienterne kan gå ind på ethvert apotek og hente den tilskudsberettigede medicin, som lægen har udskrevet uden yderligere betaling.
 
De 11 organisationer, der står bag henvendelsen, er en del af Alliancen mod Social Ulighed i Sundhed. De 11 organisationer er 3F, Danmarks Apotekerforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Patienter, Diabetesforeningen, Farmakonomforeningen, IGL Industriforeningen for Generiske og Biosimilære Lægemidler, Kræftens Bekæmpelse, LIF, Lægeforeningen og Ældre Sagen. Efterfølgende er UlykkesPatientForeningen også tiltrådt arbejdet for en abonnementsordning i medicintilskudssystemet. 
 
Analysen og ministerhenvendelsen kan ses i sin helhed nedenfor.