Det viser en undersøgelse, som Alliancen Stop Medicinspild står bag i samarbejde med forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn, OUH. Over halvdelen af medicinresterne var ikke udløbet, og en stor del af pakkerne var uåbnede. 
 
I et forskningsprojekt har 39 apoteker indsamlet og analyseret medicinrester indleveret af borgerne. Værdien af de indsamlede medicinrester ville svare til 410 mio. kr. på landsplan. Undersøgelsen viser desuden, at knap en fjerdedel af værdien af den destruerede medicin er spildte skattekroner. Værdien af de indsamlede medicinrester med generelt tilskud svarer skønsmæssigt til ca. 90 mio. tilskudskroner på landsplan.

Ifølge undersøgelsen var 57 procent af medicinresterne ikke udløbet, og mere end 21 procent af medicinresterne var i uåbnede pakninger. Det svarer omregnet til landsplan til, at ca. 650.000 medicinpakninger blev kasseret uden overhovedet at være åbnet.

Under finder du et resume af undersøgelsens resultater såvel som hele forskningsrapporten.