Apotekerforeningen analyserer løbende udviklingen i lægemiddelforbrug, medicinpriser og apoteksdrift. Analyserne fordeler sig inden for tre hovedområder: Økonomi og priser, Tilgængelighed og service samt Sundhed og medicinforbrug.

Analyserne om Sundhed og medicinforbrug viser blandt andet, at 700.000 danskere bruger mere end fem slags medicin, at medicinproblemer sender mange ældre unødigt på hospitalet, De viser også, at apotekerne retter fejl og mangler i op til ½ millioner recepter årligt – og at apotekernes sundhedsfaglige indsats sparer danskerne for over tre millioner lægebesøg, skadestuebesøg og hospitalsindlæggelser hvert år.