Hvis man mener at have fået en dårlig service på et apotek, har man mulighed for at klage til Apotekernævnet. Det er branchens eget klagenævn, der behandler klager over eksempelvis apotekets rådgivning, opførsel, sprogbrug, diskretion, og ventetider.

Apotekernævnet tager stilling til, om apoteket har overholdt de etiske regler i God Apotekerskik. Hvis Apotekernævnet giver én ret i klagen, kan nævnet udtale kritik af apotekeren. I grove og gentagne tilfælde kan nævnet også idømme apotekeren en bøde og efter omstændighederne beslutte at offentliggøre afgørelsen. En påtale fra Apotekernævnet giver dog ikke adgang til erstatning.

Apotekernævnet behandler ikke klager over forhold, som er mere end et år gamle.

Læs mere på apotekernaevnet.dk

Andre former for klager – eksempelvis over medicins virkning, indberetning af bivirkninger, lovbrud m.m. kan rettes til Styrelsen for Patientklager, Lægemiddelstyrelsen eller Patienterstatningen. Læs mere om klagemuligheder her (link til Vil du klage over apoteket? – Sådan gør du)