Apotekerne spiller en vigtig rolle i det nære sundhedsvæsen. Apotekernes ansatte er alle højtkvalificerede eksperter i medicin og sundhed og er specialister i at rådgive borgerne om medicin. For at arbejde på et apotek skal man enten være uddannet som farmaceut (cand. pharm.) eller farmakonom. Læs mere den aktuelle medarbejdersammensætning på apotekerne.

Apoteker

Apoteket er ejet af apotekeren, der har søgt og fået bevillingen af Lægemiddelstyrelsen. Det er nemlig staten, der styrer og administrerer området via et bevillingssystem (i modsætning til det øvrige sundhedsvæsen, der primært drives af regionerne). Når en apoteksbevilling bliver ledig, slår Lægemiddelstyrelsen den op, og kvalificerede farmaceuter har mulighed for at søge den. Lægemiddelstyrelsen afgør, hvem af ansøgerne der er bedst kvalificeret til at drive den konkrete bevilling, og dermed bliver udnævnt til apoteker.

Farmaceut

Farmaceuterne er apotekets universitetsuddannede lægemiddeleksperter, og der er omkring 700 ansatte farmaceuter på apotekerne - en del af dem er souschefer. Den øverst ansvarlige leder på apoteket er apotekeren, der skal være uddannet farmaceut.

Man bliver farmaceut (cand.pharm.) på Københavns Universitet eller Syddansk Universitet. Det er en 5-årig sundheds- og naturvidenskabelig uddannelse. Under studiet får man viden om udvikling og fremstilling af lægemidler samt kontrol og anvendelse af medicin.

Læs mere om farmaceuternes uddannelse i København her:

studier.ku.dk/bachelor/farmaci

studier.ku.dk/kandidat/farmaci

Læs mere om farmaceuternes uddannelse i Odense her:

sdu.dk/da/uddannelse/bachelor/farmaci

sdu.dk/da/uddannelse/kandidat/farmaceut

Behandlerfarmaceut

Som farmaceut kan du få en opgavespecifik autorisation som behandlerfarmaceut. Det kræver, at du gennemfører og består et kursus i behandlerfarmaci. Som behandlerfarmaceut har du  autorisation til at genordinere visse receptpligtige lægemidler til patienter i stabil behandling samt ordinere tilskud til dosispakket medicin. Denne ordning trådte i kraft 1. juli 2019. Behandlerfarmaceuten kan desuden ordinere tilskud til dosispakket medicin, og dette trådte i kraft d. 15. juni 2020.

Der er 1160 autoriserede behandlerfarmaceuter pr. februar 2024, og et apotek har altid adgang til en behandlerfarmaceut i åbningstiden. 

Farmakonom

Den største medarbejdergruppe på apotekerne er farmakonomer. Uddannelsen til farmakonom tager tre år, og den foregår dels på et apotek og dels på Pharmakon i Hillerød. Den studerende bliver blandt andet undervist i medicinskfarmaceutiske og samfundsfarmaceutiske fag. En del farmakonomer videreuddanner sig, så de kan påtage sig souschefstillinger. 

Læs mere om farmakonomernes uddannelse på farmakonomuddannelsen.dk