Der er loft over, hvor meget apotekerne samlet må tjene. Det kaldes bruttoavancen, og den aftales normalt for to år ad gangen. Det sker ved forhandlinger mellem Danmarks Apotekerforening samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Bruttoavancen er apotekernes samlede dækningsbidrag for alle varer og tjenesteydelser. Det vil sige apotekernes samlede omsætning fratrukket vareforbruget. Den største driftsudgift er løn, men også andre ting som husleje samt investeringer i indretning og it skal dækkes af bruttoavancen. Det overskud som er tilbage, når alt er betalt, er apotekerens aflønning.

Apotekets nøgletal kan findes i publikationen Lægemidler i Danmark. Her kan du blandt andet læse, hvordan apotekets omsætning og omkostninger er sammensat.

Medicinpriser regulerer avancen

Avancen på apoteksforbeholdt medicin (altså den man kun kan købe på apoteket) er fastsat af ministeriet. Prisen på medicinen er ens på alle apoteker, og apoteket får et fast gebyr for at ekspedere en recept. Det betyder, at medicinens pris ikke påvirker apotekets avance, og at det enkelte apotek ikke tjener mere på at sælge et dyrt præparat end et billigt.

I årets løb følger ministeriet bruttoavancens udvikling i forhold til det, der er aftalt. Hvis apotekerne i en periode har en større omsætning end aftalt, sættes avancen per lægemiddelpakning ned. Dermed falder prisen på medicin. Er apotekernes omsætning mindre end aftalt, sættes avancen derimod op. Den mekanisme sikrer, at den samlede avance svarer til det aftalte.

Apotekernes samlede avance er på omkring 20 procent for medicin på recept. Avancen på nogle af apotekernes andre varer såsom hudpleje, plastre og vitaminer er ofte højere end avancen på medicin. Salget af disse varer indgår i den samlede avance og er således med til at holde medicinpriserne nede.