Den enkelte apoteker ejer selv sit apotek og er personligt økonomisk ansvarlig for finansiering og drift af apoteket. Derved adskiller apotekerne sig fra det øvrige sundhedsvæsen, der hovedsageligt drives af regionerne. Modsat andre selvstændige bestemmer apotekeren ikke selv, hvor apoteket skal placeres eller pris og avance på produkterne. Det er derimod staten, der styrer og administrerer området. Til at styre området har staten et bevillingssystem, og der bliver derudover stillet en lang række krav, som apotekerne skal leve op til.