Nogle apoteker har aftale med andre butikker om udlevering af medicin. De steder kaldes for apotekets håndkøbsudsalg eller medicinudleveringssted. På disse kan du ikke få rådgivning om medicinen.

Forskellige apotekstyper

Der er flere typer af apoteker. For borgerne er der ikke forskel på et egentligt apotek, en supplerende bevilling og en apoteksfilial. I daglig tale kaldes de alle apoteker. På alle enhederne kan kunderne få deres receptpligtige medicin og få lægemiddelrådgivning. På apoteksudsalg kan du købe håndkøbsmedicin og andre varer, men ikke receptpligtige lægemidler. Apoteksudsalget har også lægemiddelfagligt uddannet personale. De sidste steder, du kan købe medicin, er håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder. De har ikke lægemiddelfagligt personale og er ikke ejet af apoteket. De er typisk placeret i andre butikker. 

Hvor mange er der?

Du kan få ekspederet din recept på 523 enheder (apoteker og apoteksfilialer). Derudover er der 23 apoteksudsalg, 296 håndkøbsudsalg og 315 medicinudleveringssteder. 

Forskelle på enheder

Apotek
Et apotek skal forhandle alle typer lægemidler. Apoteket skal have et varelager, der passer til efterspørgslen. Hvis medicinen ikke er lager kan apoteket skaffe det hurtigt. Apoteket har hele udvalget af håndkøbsmedicin samt andre varer (creme, tandpasta mm). Der skal være mindst én farmaceut til stede på apoteket. 

Apoteksfilial
En apoteksfilial er en receptekspederende enhed under et apotek. En apoteksfilial kan det samme som et apotek, men ligger blot på en anden adresse.

Apoteksudsalg
Et apoteksudsalg er en enhed under et apotek. Apoteksudsalget må ikke have et lager af receptmedicin. Det betyder, at receptmedicinen skal skaffes fra apoteket inden det kan udleveres. Apoteksudsalget har hele udvalget af håndkøbsmedicin samt andre varer (creme, tandpasta mm). Normalt vil du ikke møde en farmaceut på et apoteksudsalg.

Håndkøbsudsalg
Et håndkøbsudsalg får sine varer fra et bestemt apotek og drives af en bestyrer. Bestyreren er ikke uddannet i apotekssektoren. Derfor kan du ikke få rådgivning om medicinen. I et håndkøbsudsalg kan du kun købe et begrænset udvalg af håndkøbslægemidler, men du kan få udleveret medicin bestilt på apoteket.

Medicinudleveringssted
Et medicinudleveringssted får sine varer fra et bestemt apotek og drives af en bestyrer. Bestyreren er ikke uddannet i apotekssektoren. Derfor kan du ikke få rådgivning om medicinen. I et medicinudleveringssted kan du kun få udleveret medicin bestilt på apoteket.